štvrtok, 30. júl 2009, 17:00

Ku koncu roka 2008 dosiahli dlhy nemocníc 273 mil. eur. Lehoty splatnosti faktúr sa predĺžili na 300 až 400 dní a na dodávateľov je zo strany riaditeľov nemocníc vyvíjaný nátlak. V tejto situácii prijalo ministerstvo zdravotníctva tri opatrenia, z ktorých jedno je protiústavné, druhé je kontraproduktívne a tretie slúži na odvedenie pozornosti.

štvrtok, 30. júl 2009, 16:00

Kvôli relatívne rýchlemu rastu miezd v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci (a v rámci toho aj miezd lekárov) v období 2007-2008 sa zlepšila relatívna cena práce lekára pri porovnaní v rámci ekonomiky SR. a navyše, aj kvôli kurzovému vplyvu, narástla relatívna cena práce lekára aj v medzinárodnom porovnaní. Lekár v SR prestáva byť „chudobným kolegom“ lekára v Maďarsku alebo Česku. Dokonca pre maďarského lekára už začína byť lukratívne pracovať v SR.

štvrtok, 30. júl 2009, 1:27

Cieľom práce je stanoviť hodnotu ambulancie špecialistu, na základe súčasnej hodnoty budúceho cash flow pri zadefinovanej diskontnej sadzbe. Súčasná hodnota je spracovaná v dvoch alternatívach (kríza, nekríza) a je vyjadrená viacerými hodnotami na základe budúceho cash flow medzi rokmi 2009 – 2015 v závislosti od doby návratnosti investície za 3 roky, 5 rokov a 7 rokov.

Víťazná záverečná práca programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2008/2009.

štvrtok, 09. júl 2009, 20:41

Nemocnice fungujú vo svete reálnej ekonomiky. Nie sú to izolované vesmíry, kde vládnu iné prírodné zákony. v krvnom obehu nemocnice kolujú tie isté peniaze ako tam, kde majú trvalý pobyt zamestnanci, dodávatelia i pacienti.

Článok bol publikovaný v Zdravotníckych novinách č. 27/2009.

štvrtok, 09. júl 2009, 20:32

Parlament novelou poistného zákona č. 192/2009 Z. z. zrušil povinnosť niekdajších poistencov zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovne podávať ročné zúčtovanie poistného za rok 2008. Šlo o poslanecký pozmeňovací návrh v druhom čítaní, ktorý ministerstvo zdravotníctva podporilo argumentáciou priveľkej zložitosti robiť ročné zúčtovanie, keďže EZP v roku 2008 fungovala len 4 mesiace.

pondelok, 29. jún 2009, 15:00

Návrh poslanca J. Valockého na zmeny v lekárskej službe prvej pomoci považuje Health Policy Institute za neprijateľný z troch dôvodov:

  1. návrh obchádza pripomienkové konanie a neumožňuje tak diskusiu odbornej ani laickej verejnosti k rušeniu pohotovosti
  2. návrh plošne ruší nepretržitú dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  3. návrh zabezpečuje bezrizikové podnikanie centrálne vybraným firmám, pre ktoré budú všeobecní lekári povinne slúžiť na základe rozpisu samosprávneho kraja
utorok, 26. máj 2009, 13:00

Európsky súdny dvor vydal 19. marca 2009 rozsudky v kauzách, týkajúcich sa vlastníctva lekární nefarmaceutami v Nemecku a v Taliansku. Tieto rozsudky boli v slovenských médiách nesprávne interpretované ako "zákaz vlastníctva lekární nefarmaceutami", ktorý má údajne viesť až ku zrušeniu tretiny lekární na Slovensku. V skutočnosti ESD konštatoval niečo iné.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia