štvrtok, 19. november 2009, 8:00 , a

Nový systém prerozdelenia má svoje príležitosti, ale aj riziká vyplývajúce z nižšej odolnosti nového prediktora voči manipulácií. Nový systém taktiež odhalil, že súkromné poisťovne Union a Dôvera majú v skutočnosti rizikovejší kmeň, ako sa doteraz zdalo. Ich čistá finančná pozícia voči prerozeleniu sa mierne zlepší. Na druhej strane sa ukázalo aj preceňovanie rizika u SZP a Apollo.

štvrtok, 19. november 2009, 3:00

Od 1. 11. 2009 vstúpila do platnosti novela vyhlášky, ktorá upravuje postup určenia úhrady pri kategorizácii liekov. Najzásadnejším dôsledkom jej znenia je zvýšenie podielu spoluúčasti na liekoch viac ako 3-násobne: z 13 na 44 %! Pri neexistencii maximálneho limitu na spoluúčasť to môže mať katastrofické finančné dopady pre chronických pacientov.

štvrtok, 19. november 2009, 2:00

Desatoro pre zlepšenie trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V článku chceme zadefinovať východiská pre zlepšovanie parametrov prostredia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť ich spravodlivú a transparentnú súťaž. Sme presvedčení, že konkurenčné prostredie vytvára predpoklady pre zlepšovanie kvality a efektivity poskytovaných služieb a prispieva tak k dosiahnutiu základných cieľov zdravotnej politiky.

streda, 18. november 2009, 5:30

MZ SR pripravilo na rokovanie vlády dňa 18. 11. 2009 návrh zákona, v ktorom plánuje zlúčiť VšZP a SZP zo zákona. Ide o  novelu zákona o zdravotných poisťovniach č. 581/2004 Z. z. Takýto postup považujeme za mimoriadne neštandardný, lebo obchádza základné pravidlá hry pre fungovanie trhu zdravotných poisťovní a obchádza i legislatívne pravidlá vlády.

streda, 18. november 2009, 2:49

V predchádzajúcej časti sme sa venovali doterajšej skúsenosti s makroekonomickou stabilizáciou v slovenskej ekonomike, vládnej predstave o budúcej fiškálnej konsolidácii aj bariéram stabilizácie, ktoré si sčasti sama vláda vytvorila. V tejto časti série článkov venovaných makroekonomickej stabilizácii sa venujeme jednému zdanlivo nenápadnému vnútornému stabilizátoru, žiaducej forme stabilizačnej politiky a chybám, ktorými tvorcovia politiky už vopred oslabujú vierohodnosť svojej stabilizačnej politiky.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia