streda, 05. jún 2013, 20:00

Májové rokovanie parlamentu opäť prinieslo niekoľko zmien do zdravotníctva.

streda, 05. jún 2013, 18:00

 OBSAH KAPITOLY:

  1. Pozícia odvetvia pre účely štatistiky
  2. Odvetvie zdravotníctva z pohľadu zamestnanosti
  3. Nízky podiel na tvorbe kapitálu aj na stave majetku
  4. Odvetvie s vysokou mierou pridanej hodnoty, ale s extrémnou mzdovou náročnosťou
  5. Rastúca váha v spotrebnom koši
piatok, 31. máj 2013, 10:30

1. júna 2013 uplynie 10 rokov od zavedenia 20- a 50-korunových poplatkov v zdravotníctve – tzv. zajacoviek. Výročie si pripomenuli na tlačovej besede niekdajší členovia reformného tímu ministra Rudolfa Zajaca, ktorí dnes pôsobia v Health Policy Institute.

piatok, 31. máj 2013, 10:30

Prvého júna 2013 si pripomíname 10. výročie zavedenia 20- a 50-korunových poplatkov v zdravotníctve. Poplatky dodnes neboli zrušené, hoci niektoré boli nariadením prvej Ficovej vlády znížené na nulu. Po Slovensku boli poplatky zavedené v roku 2007 v Maďarsku, v roku 2008 v Česku. V apríli tohto roku poplatok za hospitalizáciu vo výške 1,25 až 2,50 € zaviedlo Rumunsko.

piatok, 31. máj 2013, 10:30

Oslovili sme ľudí, ovplyvňujúcich zdravotnú politiku na Slovensku, s nasledujúcou anketovou otázkou:

Pred desiatimi rokmi, 1. júna 2003, boli na Slovensku zavedené platby za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (20 Sk za návštevu ambulantného lekára, 20 Sk za recept, 50 Sk za lôžkodeň). Po troch rokoch bola väčšina poplatkov odbúraná. Domnievate sa, že v slovenskom zdravotníctve je priestor pre nejakú formu znovuzavedenia poplatkov alebo legálnej spoluúčasti?

piatok, 31. máj 2013, 10:30 , a

Vo viacerých členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú poplatky za návštevu lekára a hospitalizáciu štandardnou súčasťou financovania zdravotného systému. Vo väčšine krajín sa ako hlavný dôvod uvádza snaha o dosiahnutiach vyššej efektivity sektoru a zníženie nákladov poskytovania zdravotnej starostlivosti.

piatok, 31. máj 2013, 10:30

Hlavní myšlenkou zavedení regulačních poplatků bylo zamezení plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb. Dle tiskového prohlášení MZČR za první rok fungování se poplatky osvědčily a do českého zdravotnictví přinesly celkovou úsporu ve výši 10 miliard korun – pět miliard korun se vybralo na regulačních poplatcích a pět miliard představují úspory uvnitř systému.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia