Útok na nezávislosť Úradu pre dohľad

Vláda 31. októbra súhlasila s poslaneckým návrhom zákona, ktorý by jej umožnil kedykoľvek odvolať predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Mal by na to stačiť návrh ministra. Novela, ktorú parlamentu predkladajú poslanci Jozef Valocký a Ján Zvonár za stranu Smer-SD, zatiaľ úspešne prešla prvým čítaním v parlamente.

V súčasnosti je možné predsedu ÚDZS odvolať len v prípade zákonom explicitne vymenovaných dôvodov (konflikt záujmov, úmyselný trestný čin, strata právnej spôsobilosti). V predkladacej správe to poslanci Smeru považujú za nedostatok: „V praxi sa môžu vyskytnúť rôzne dôvody, ktoré nemožno vopred predvídať,“ píšu a pokračujú v argumentácii: „Vláda považuje zdravotníctvo za jednu zo svojich priorít, preto by mala mať možnosť aj napriek postaveniu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré mu vyplýva zo zákona, rozhodnúť o odvolaní predsedu úradu, ak vzniknú závažné dôvody, ktoré si takýto postup vlády vyžiadajú. Takáto možnosť súvisí so zodpovednosťou vlády za zdravotný stav obyvateľstva.“

Minister zdravotníctva a nominant Smer-SD Ivan Valentovič poslanecký návrh najprv odmietol komentovať. Neskôr povedal, že ak vláda vymenuje predsedu ÚDZS na návrh ministra, je logické, ak ho môže rovnako aj odvolať.

Úrad pre dohľad bol vytvorený v rámci reformy zdravotníctva v roku 2004 ako nezávislý orgán. K nezávislosti prispievalo financovanie priamo zo zdravotných poisťovní a nie zo štátneho rozpočtu, ako aj nemožnosť personálnych výmen v úrade zo strany vládnej moci. I vďaka tomu za dva roky fungovania úrad dokázal mnohým kritikom svoju opodstatnenosť, prispel k zvýšeniu disciplíny v rezorte a získal si významnú dôveru občanov.

Podľa Health Policy Institute je predložený poslanecký návrh jednoznačným útokom na nezávislosť Úradu pre dohľad. Ak bude vláda disponovať právomocou odvolať predsedu úradu na návrh ministra zdravotníctva, úrad sa dostane do podriadeného postavenia voči ministerstvu zdravotníctva. Stratí tak predpoklady pre svoju hlavnú funkciu, a to nezávislý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotným poistením na základe technických a odborných kritérií, nie na základe politických záujmov. Dohľad nad štátnymi zdravotníckymi zariadenami a štátnymi zdravotnými poisťovňami tak bude vystavený konfliktu záujmov a dôjde k porušeniu transparentnosti prostredia. HPI preto vyzýva poslancov, aby predložený poslanecký návrh odmietli.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia