sobota, 25. november 2006, 17:00 a

Začína byť nepekným a  pravidelným zvykom, že sa nová vláda raz za čas, z  ničoho nič prezentuje nejakým „prelomovým“ nápadom na zmenu systému zdravotníctva. Medzi také patrí aj ostatné opatrenie – plánované násilné prepoistenie všetkých poistencov štátu, t.j. 3,1 milióna obyvateľov (!) do štátom určenej zdravotnej poisťovne.

sobota, 25. november 2006, 16:00

Parametre tvorby kapitálu v zdravotníctve sa značne líšia od jej obvyklých parametrov na úrovni celej ekonomiky. Zdravotníctvo má diametrálne inú úroveň miery investícií, kapitálovej náročnosti a inú úroveň mzdovej náročnosti ako väčšina odvetví hospodárstva. Tieto tvrdenia možno dokázať cez analýzu tvorby hrubého fixného kapitálu v sektore zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (dostupné národné účty tieto činnosti spájajú, čo by však nemalo ohroziť výpovednú hodnotu záverov).

sobota, 25. november 2006, 15:00
  • Tempo rastu HDP prekvapilo aj optimistov
  • Miera inflácie významne klesla, presne v súlade s očakávaniami
sobota, 25. november 2006, 14:00

Po stretnutí s predsedom parlamentu Pavlom Paškom a ministrom zdravotníctva Ivanom Valentovičom oznámilo Lekárske odborové združenie (LOZ), že platy zdravotníckych pracovníkov od začiatku budúceho roka stúpnu o 30 %. (Predseda LOZ Marián Kollár nad týmto sľubom dokonca prebral záruku.) Predseda parlamentu sa od sľubu dištancoval, ministerstvo reaguje vyhýbavo. Podľa názoru Health Policy Institute sľubované zvyšovanie platov v zdravotníctve zásadne ohrozuje stabilitu verejných financií:

Ak bude vláda disponovať právomocou odvolať predsedu úradu na návrh ministra zdravotníctva, úrad sa dostane do podriadeného postavenia voči ministerstvu zdravotníctva. Podľa Health Policy Institute je takýto návrh jednoznačným útokom na nezávislosť Úradu pre dohľad.

sobota, 25. november 2006, 12:00

Po odvodoch z miezd sú platby štátu za vymedzený okruh osôb je druhý najväčší zdroj sektoru zdravotníctva. Kým do roku 2004 bola platba za poistencov štátu náhodnou a nepredikovateľnou položkou, od roku 2005 ju počítame podľa vzorca, ktorý zohľadňuje (1) počet poistencov štátu, (2) priemernú mzdu a (3) sadzbu poistného.

sobota, 25. november 2006, 11:00

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič novembra potvrdil, že vznikne Fond na financovanie zvlášť náročných výkonov. Podľa ministra by mal fond slúžiť na financovanie transplantácií, drahej liečby a ďalších výkonov. Prispievať by doň mali všetky zdravotné poisťovne. Health Policy Institute považuje zriadenie Fondu na financovanie zvlášť náročných výkonov za nesystémový a neštandardný krok.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia