Sprievodca pôrodnicami 2018

štvrtok, 19. júl 2018, 10:45

Projekt Sprievodca pôrodnicami porovnáva slovenské pôrodnice už sedem rokov. Hodnotenie pripravuje Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. Portál rodinka.sk sa na webe sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). HPI komunikuje s pôrodnicami a vyhodnocuje medicínske indikátory kvality (Expertné hodnotenie). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

 

Hodnotenie mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 944 matiek. Od začiatku projektu v roku 2011 nazbierala táto webová aplikácia viac ako 25 000 hlasovaní. Matky odpovedali celkovo na 14 otázok, ktoré aj s priemerným výsledkom odpovedí uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka: Otázky z dotazníka a priemerné hodnotenie pôrodníc mamičkami (maximum je 100 %)

Otázka Priemer
1 Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici? 75,94 %
2 Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu? 84,21 %
3 Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky? 82,46 %
4 Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu? 86,94 %
5 Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? 88,77 %
6 Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu? 90,63 %
7 Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu? 88,69 %
8 Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia? 85,69 %
9 Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko? 87,60 %
10 Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia. 77,13 %
11 Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále? 70,70 %
12 Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále? 53,67 %
13 Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke? 84,55 %
14 Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce? 85,60 %

 

Najväčší počet bodov získali pôrodnice za:

  • odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 90,6 %)
  • umožnenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby (88,8 %)
  • vybavenie pôrodného traktu (88,7 %)

Najmenej bodov získali pôrodnice za:

  • podporu skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (70,7 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 53,7 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode)
  • kvalitu predpôrodnej prípravy (75,9 %)
  • podporu dojčenia (77,1 %)

„Subjektívne hodnotenie mamičiek sa medziročne zlepšilo vo všetkých otázkach. Výsledky ale stále poukazujú na dve problémové oblasti,“ zhrnula odpovede matiek šéfredaktorka portálu rodinka.sk Eva Pavlíková.

  • Ženy v pôrodniciach volajú po väčšej podpore, po pomoci v novej životnej situácii. Nie sú spokojné s predpôrodnou prípravou, ktorá nie je kvalitná, alebo nie je v pôrodniciach vôbec. Rovnako im chýba podpora dojčenia. Volajú teda po čase, ktorý by im bol ochotný v našich pôrodniciach niekto kvalitne venovať.
  • Najhoršie hodnotenia získal bonding, teda možnosť stráviť výnimočný čas so svojim bábätkom hneď prvé dve hodiny po pôrode. S výnimkou piatich pôrodníc všetky ostatné deklarujú, že bonding umožňujú. Odpovede matiek však nekorešpondujú s týmito deklaráciami.

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek

Kraj Pôrodnica Hodnotenie
BA Sanatórium KOCH 89,1 %
BB Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota* 82,9 %
KE NsP Spišská Nová Ves 91,0 %
NR Nemocnica Topoľčany 88,6 %
PO NsP Sv. Jakuba Bardejov* 89,4 %
TN Nemocnica Partizánske 88,1 %
TT Nemocnica A. Wintera Piešťany 84,1 %
ZA Univerzitná nemocnica Martin 91,3 %

* Počet zozbieraných dotazníkov neprevyšoval 5 % pôrodov za minulý rok. Do celoslovenského rebríčka boli zahrnuté len pôrodnice s vyšším podielom zodpovedaných dotazníkov, v krajských rebríčkoch sú zahrnuté všetky pôrodnice.

 

Tabuľka: Top 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek

Miesto Pôrodnica Hodnotenie
1. Univerzitná nemocnica Martin 91,3 %
2. NsP Spišská Nová Ves 91,0 %
3. GPN Koch 89,1 %

 

Expertné hodnotenie

Skladba indikátorov a metodika ich vyhodnocovania boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou. Váha jednotlivých parametrov kvality je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka: Hodnotené parametre kvality a ich váha na hodnotení

Parameter Celková váha Čiastkové podiely jednotlivých parametrov
Perinatálne ukazovatele 20 % Perinatálna úmrtnosť 50 %
Transport in utero – do centra 25 %
Transport in utero – prijatie matky 25 %
Materská morbidita 20 % Frekvencia cisárskych rezov 50 %
Percento epiziotómií 40 %
Peripartálne hysterektómie 10 %
Personálne zabezpečenie 20 %
Materiálno-technické vybavenie 20 % Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty) 50 %
Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.) 50 %
Ostatné 20 % Počet pôrodov 30 %
PEDA 15 %
Voľba polohy/pôrodné lôžka 15 %
Bonding 20 %
Rooming 24 hod. 20 %

 

Do projektu sa vyplnením dotazníkov zapojili všetky slovenské pôrodnice (53), s pôrodnicami komunikoval riaditeľ HPI Tomáš Szalay. „Na základe komunikácie s jednotlivými oddeleniami vidím, ako sa zlepšuje povedomie o porovnávaní kvality. Pôrodnice už berú ako vec prestíže, že sú vyhodnocované v našom rebríčku.“

Medziročne sa slovenské pôrodnice zlepšili v expertnom hodnotení v priemere o 3,8 percentuálneho bodu. Najväčšie zlepšenie (až o 20 bodov) zaznamenala pôrodnica v Michalovciach, ktorá získala ocenenie Skokan roka.

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia

Kraj Pôrodnica Hodnotenie
BA Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská 85,7
BB FnSP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 79,8
KE NsP Š. Kukuru Michalovce 75,9
NR Fakultná nemocnica Nové Zámky 74,6
PO Nemocnica A. Leňa Humenné 80,4
TN Fakultná nemocnica Trenčín 90,2
TT NsP Dunajská Streda 74,2
ZA Univerzitná nemocnica Martin 87,6

 

Tabuľka: Top 3 pôrodnice podľa expertného hodnotenia

Miesto Pôrodnica Celkové hodnotenie (počet bodov zo 100)
1. Fakultná nemocnica Trenčín 90,2
2. Univerzitná nemocnica Martin 87,6
3. Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská 85,7

 

V roku 2017 bolo v 53 slovenských pôrodniciach 57 473 pôrodov. To je oproti roku 2016 nárast o 446 pôrodov. Najviac vzrástol počet pôrodov v bratislavskom a košickom kraji.V priemere pripadá na jednu pôrodnicu 1 084 pôrodov za rok. V počtoch pôrodov sa jednotlivé pôrodnice líšia – od 298 pôrodov v Revúcej po 3 361 v Bratislave-Petržalke.

 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2017

pôrodnica počet pôrodov   pôrodnica počet pôrodov
Bratislava – Antolská 3 361 Revúca 298
Bratislava – Ružinov 2 795 Snina 334
Bratislava – Kramáre 2 232 Svidník 352
Trenčín 2 080 Kráľovský Chlmec 364
Košice – Šaca 1 923 Myjava 424

 

„Vlani prebehli tri  pôrody z desiatich formou cisárskeho rezu,“ uviedla odborná garantka projektu Silvia Hnilicová. Oproti prechádzajúcemu roku ide o nárast, hoci minimálny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %. WHO pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 % znižuje materskú a novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality.

 

 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším podielom cisárskych rezov za rok 2017

pôrodnica podiel cis. rezov   pôrodnica podiel cis. rezov
Topoľčany 52,8% Partizánske 14,2%
Komárno 49,5% Trenčín 14,6%
Nitra 47,6% Kežmarok 15,7%
Nové Zámky 46,5% Brezno 16,2%
Bratislava – Antolská 42,8% Spišská Nová Ves 18,0%
Bratislava – Kramáre 41,4% Trstená 18,8%

 

Perinatálna úmrtnosť zahŕňa mŕtvorodenosť a úmrtnosť detí do 7 dní po narodení. V perinatologických centrách je vyššia, keďže sa tam centralizujú rizikové prípady. Do tohto vysvetlenia nezapadá Revúca, hoci jej výsledky môžu byť skreslené nízkym počtom pôrodov v miestnej pôrodnici.

 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčšou a najmenšou perinatálnou úmrtnosťou za rok 2017

pôrodnica perinatálna úmrtnosť (‰)   pôrodnica perinatálna úmrtnosť (‰)
Prešov – GPO I. 19,2 Bánovce n/B 0,0
Košice – Trieda SNP 14,3 Snina 0,0
Revúca 13,3 Brezno 0,0
Poprad 9,5 Michalovce 0,3
Nové Zámky 8,5 GPN Koch 0,9

 

 

Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek.

Pôrodnice v celkovom hodnotení rozdeľujeme do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa úrovne neonatologickej starostlivosti

Miesto Úroveň neonatologickej starostlivosti Pôrodnica Hodnotenie
1. I GPN Koch 164,8
1. II NsP Spišská Nová Ves 162,7
1. III Fakultná nemocnica Trenčín 174,6
1. III+ Univerzitná nemocnica Martin 178,9

 

Projekt podporili

Za podporu projektu ďakujeme spoločnostiam Dr. Max Slovensko a MEDELA.

„Projekt Sprievodca pôrodnicami vnímam ako nesmierne užitočný a prínosný. Pôrod je veľmi intímny okamih, je preto pochopiteľné a prirodzené, že rodičky zaujíma ten najvyšší možný komfort a poskytnutá starostlivosť, ktorú dostávajú. Aj vzhľadom na hodnoty a priority našej spoločnosti, ktoré definujú prvotriedne služby, profesionálna starostlivosť o pacientov, odborné poradenstvo a kvalitné produkty je prirodzené a nesmierne nás teší, že môžeme byť partnerom tohto projektu,“uviedol Jan Žák, generálny riaditeľ spoločnosti Dr. Max Slovensko.

Partnerom Hodnotenia mamičiek pre rok 2018 je spoločnosť MEDELA. Jej  Materský program podporuje dojčenie a podávanie materského mlieka v nemocniciach. Najlepším pôrodniciam odovzdá poukazy na profesionálne odsávačky materského mlieka a príslušenstvo.

 

sp2018

O nás

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením. Venuje sa analýzam, vzdelávaniu a neziskovým projektom v zdravotníctve.

PORTÁL RODINKA.SK je internetový magazín, ktorý sa už 18-ty rok venuje tehotenstvu, deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Návštevnosť presahuje 500 tisíc návštevníkov mesačne (Gemius).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia