nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie: Vo volebnom programe KDH môžeme nájsť množstvo opatrení, ktoré môžu značne prispieť ku znižovaní korupcie v zdravotníctve rovnako ako v iných sektoroch. Berúc do úvahy množstvo opatrení, ktoré bolo doposiaľ prijatých na znižovanie korupcie, je len veľmi mala pravdepodobnosť, že dôjde ku efektívnej implementácii všetkých vyššie spomínaných dôležitých opatrení. Ak by sa do všeobecne platných právnych noriem podarilo v účelnej podobe pretaviť, čo i len polovicu týchto opatrení, je vysoká šanca, že dôjde k poklesu korupcie v zdravotníckom sektore.

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie: Program strany SaS prináša viacero inovatívnych, značne pravicových opatrení, ktoré môžu citeľne prispieť ku zvyšovaniu transparentnosti a efektívnosti v zdravotníctve a iných oblastiach. Ako sme už pri programe strany KDH uviedli, vzhľadom na opatrenia, ktoré boli dosiaľ na znižovanie korupcie prijaté, je len veľmi mala pravdepodobnosť, že dôjde ku efektívnej implementácii všetkých vyššie spomínaných opatrení. Musíme však skonštatovať, že pri určitých opatreniach (alebo ich častí) strany SaS by nemusel nastať výrazný problém s dosiahnutím politického konsenzu a opatrenia by mohli byť relatívne hladko prijaté. Podobne ako pri väčšine iných strán, aj v tomto programe nám chýbali niektoré protikorupčné opatrenia.

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie: Program obsahuje podľa nás viacero konkrétnych opatrení, ktoré môžu znižovať korupciu v zdravotníctve (napr. definícia štandardu, reguláciu maximálnej dĺžky čakacích lehôt) a naopak obsahuje len minimálne množstvo všeobecných fráz na tému korupcia. Otázne je, či a hlavne v akej podobe sa podarí tieto opatrenia implementovať. Ako vo väčšine iných programov, aj v programe tejto strany, niektoré veľmi potrebné opatrenia chýbajú.

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie: Hlavná myšlienka tohto programu je orientovaná na dosiahnutie vyššej efektívnosti a zvýšenej transparentnosti v akomkoľvek sektore, nie len zdravotníckom. Volebný program obsahuje množstvo efektívnych opatrení, ktoré by mohli zvýšiť transparentnosť v celom systéme, počnúc korupciou na najnižšom levely až po korupciu na najvyšších miestach v zdravotníctve. Ich najväčším nedostatkom je skoro úplne chýbajúci uchopiteľný rámec implementácie. Je preto veľmi otázne v akej podobe by mali byť jednotlivé opatrenia ukotvené v systéme, aby sa neminuli očakávanému účelu, nakoľko mnohé opatrenia budú podľa ukazovateľom z minulosti len veľmi ťažko politicky priechodné. Ako v každom inom programe, aj v tomto chýbajú niektoré veľmi dôležité opatrenia.

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie: Program prináša nové (centrálne obstarávanie pre veľké nemocnice), ale aj overené (elektronické obstarávanie) konkrétne opatrenia, ktoré môžu prispieť ku zvyšovaniu transparentnosti v zdravotníctve. Týchto opatrení je však veľmi málo, pričom väčšina kľúčových opatrení tam podľa nás chýba.

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie: Program poníma transparentnosť len veľmi abstraktne, bez štrukturálnych návrhov a riešení. Žiadne konkrétne protikorupčné opatrenia pre zdravotnícky sektor sa v programe nenachádzajú.

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie:  V programovom memorande strany SNS chýbajú skoro všetky v súčasnosti dostupné opatrenia na znižovanie korupcie v zdravotníctve. Spomínané opatrenia v programe jednak nie sú najefektívnejšie zbrane v boji proti korupcii a zároveň pri nich nie je možné určiť ani ich konkrétnu podobu či implementáciu.

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

Celkové hodnotenie: Program strany je iba súhrn konštatovaní o zlyhaní a nedostatkov systému a politikov. Je preto nesmierne ťažké komentovať jednotlivé opatrenia na zvyšovanie transparentnosti v  zdravotníctve, nakoľko v programe strany sa žiadne nenachádzajú.

utorok, 07. február 2012, 19:00

V Zdravotnej politike č. 8/2011 sme uverejnili článok Petra Mihályiho z roku 2003, v ktorom popisoval pokus o reformu maďarského zdravotného systému za pomoci modelu riadenej zdravotnej starostlivosti. Ako tento experiment dopadol sa môžete dočítať v tomto článku.

sobota, 04. február 2012, 23:30

„Približne polovica slovenských pacientov sa už priamo stretla s tým, že si od nich lekár vypýtal úplatok, pričom na východnom Slovensku sa s týmto fenoménom stretlo viac pacientov ako na západnom. S opakovaným korupčným správaním zo strany lekára sa častejšie stretávajú ľudia s nižšou kvalifikáciou.“ Tretia časť záverov diplomovej práce absolventa Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského Romana Mužika.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia