Značka: legislatíva

streda, 13. máj 2009, 3:36

Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sú podnikateľmi a zdravotné poistenie vykonávajú ako podnikateľskú činnosť. Autor svoju argumentáciu opiera o výklad jednotlivých noriem Ústavy SR, slovenských zákonov, smerníc Európskeho spoločenstva a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Jedna z najlepšie hodnotených záverečných prác programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

piatok, 01. máj 2009, 10:03

O neziskových organizáciách podľa dnešných právnych predpisov rozhodujú ich správne rady. Zakladatelia neziskových organizácií po vymenovaní prvej správnej rady nemajú na ich ďalší chod nijaký vplyv – a to ani v prípade, ak (spolu)zakladateľom organizácie je štát. Túto skutočnosť považovala pred rokom slovenská vláda za problém.

streda, 29. apríl 2009, 21:58

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá novelizuje viacero ďalších zdravotníckych zákonov ako i zákon o sociálnom poistení či zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Medzi schválenými zmenami je napr. povinnosť všeobecných lekárov uzatvoriť zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ochrana štátnych nemocníc pred exekúciami, povinnosť previesť kmeň likvidovanej poisťovne výlučne na štátnu poisťovňu či právo Sociálnej poisťovne odpustiť penále.

piatok, 24. apríl 2009, 1:45

Prehľad predpisov, ktoré prechádzali legislatívnym procesom v prvom kvartáli 2009, nájdete v tabuľke (formát *.pdf).

utorok, 21. apríl 2009, 23:20

V prvom čítaní poslanci NR SR schválili poslaneckú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Návrh obsahuje podmienku trojdňového časového odstupu medzi poučením a výkonom interrupcie. Cieľom 72-hodinovej ochrannej lehoty je podľa predkladateľov Ľ. Muškovej a Š. Zelníka "vytvoriť žene priestor pre slobodné zváženie svojho dôležitého rozhodnutia."

štvrtok, 12. marec 2009, 18:36 a

Prvého apríla 2009 nadobúda účinnosť novela zákona o rozsahu hradenej starostlivosti (č. 577/2004 Z.z.). Prináša dve zmeny, na ktoré chceme poukázať:

  1. Rozsah hradenej starostlivosti sa novelou zákona rozširuje o plošnú kolonoskopiu
  2. Ruší sa referencovanie cien liekov, ktoré sú na trhu v menej ako 6 krajinách EÚ
streda, 18. február 2009, 23:37

Zdravotné poisťovne budú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti hodnotiť podľa nových indikátorov kvality. Vláda v stredu schválila nariadenie, ktorým sa vydáva ich nový zoznam. Od nástupu súčasnej vlády neboli indikátory ani raz aktualizované, hoci k tomu vládu zaväzuje zákon. Health Policy Institute preto považuje ich schválenie za pozitívny krok. Indikátory kvality majú možnosť prispieť k objektívnejšiemu pohľadu na slovenské zdravotníctvo.

pondelok, 16. február 2009, 8:33

Prehľad legislatívnych zmien, ktoré začali alebo skončili svoju legislatívnu púť v roku 2008 nájdete v tabuľke (formát *.pdf).

utorok, 10. február 2009, 9:56

Vláda v pondelok nerokovala o nariadení, ktorým sa vydávajú indikátory kvality. Tie pritom zdravotné poisťovne používajú na hodnotenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Okrem iného nimi sledujú dostupnosť, účinnosť, primeranosť a výsledky zdravotnej starostlivosti, ale aj vnímanie poskytnutej starostlivosti pacientom. Podľa ministra zdravotníctva Richarda Rašiho materiál vypustili kvôli pripomienkam od poradného zboru premiéra.

nedeľa, 08. február 2009, 17:17

Vládna novela zákona o poskytovateľoch (č. 578/2004 Z. z.) je v parlamente. Aké zmeny prináša a v čom sa návrh líši oproti zneniu, ktoré bolo predmetom pripomienkového konania?

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia