streda, 28. marec 2007, 0:01

Ministerstvo financií SR poslalo ministrovi zdravotníctva Ivanovi Valentovičovi zásadné pripomienky k návrhom dvoch zákonov z dielne MZ SR: (1) k novele zákona o zdravotnom poistení a (2) k zákonu o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach. Ministerstvo financií upozorňuje na riziko medzinárodnej arbitráže, nejednoznačné a zmätočné formulácie, chýbajúce ekonomické kalkulácie či právne analýzy dopadov. Pripomienky získal Health Policy Institute na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

piatok, 02. marec 2007, 23:08

Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť, očierňuje svojich kritikov a vyhýba sa rokovaniu s poverenými zástupcami občanov o hromadnej pripomienke k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, konštatujú organizátori hromadnej pripomienky. Ministerstvo zdravotníctva odmieta uznať dostatočný počet podporovateľov hromadnej pripomienky s argumentom, že pripomienky občanov musia byť každým vlastnoručne podpísané. Toto vyhlásenie je hrubo zavádzajúce a usvedčuje ministerstvo buď z neznalosti Legislatívnych pravidiel vlády SR, alebo z ich účelovej dezinterpretácie.

streda, 28. február 2007, 17:57

Organizátori hromadnej pripomienky proti obmedzovaniu výberu zdravotnej poisťovne odmietajú tvrdenia ministerstva zdravotníctva o nedostatočnom počte podpisov. Legislatívne pravidlá vlády neupravujú formu stotožnenia sa s hromadnou pripomienkou a verejnosti výslovne umožňujú aj elektronické zasielanie pripomienok. Výklad ministerstva preto organizátori považujú za účelový, so snahou zabrániť verejnosti uplatniť svoje pripomienky k násilnému prepoisťovaniu poistencov štátu. S hromadnou pripomienkou k novele zákona 580/2004 Z.z. za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne sa pritom až do večera 28. februára stotožnilo takmer 3000 občanov.

streda, 28. február 2007, 11:36

Hromadná pripomienka občanov k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení bola dnes odovzdaná do podateľne ministerstva zdravotníctva. Do 28. februára ju podpísalo vyše 2000 občanov. Podľa legislatívnych pravidiel vlády je ministerstvo povinné sa pripomienkou zaoberať, ak ju podpíše viac než 500 občanov.

nedeľa, 25. február 2007, 12:00 a

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení prináša zmeny v štyroch oblastiach. V prvom rade obmedzuje slobodnú voľbu vybraných skupín poistencov, upravuje detaily ročného zúčtovania, rozširuje parametre prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami a v neposlednom rade zavádza neštandardný príspevok štátu na finančne náročnú zdravotnú starostlivosť. Analýza sa venuje trom z týchto štyroch zmien.

nedeľa, 25. február 2007, 9:00 a

Ministerstvo zdravotníctva predložilo v úvode februára dlhoočakávaný návrh zákona o verejnoprávnych poisťovniach. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť zo Všeobecnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne verejnoprávne inštitúcie. Napriek zrejmej snahe ministerstva nastoliť v oblasti zdravotného poistenia nový poriadok je návrh zákona pre trh zdravotného poistenia a poistencov zlým krokom späť.

pondelok, 19. február 2007, 20:35

Ministerstvo zdravotníctva navrhlo novelou zákona o zdravotnom poistení obmedziť slobodný výber zdravotnej poisťovne. Štátni zamestnanci, deti, študenti, dôchodcovia či nezamestnaní majú byť podľa návrhu od 1. januára 2008 povinne poistení v jednej z dvoch štátnych poisťovní. Nesúhlas s týmto návrhom  môžete vyjadriť podpísaním hromadnej pripomienky adresovanej ministerstvu.

utorok, 12. december 2006, 6:24

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zrušenie úlohy vypracovať návrh nariadenia vlády, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov. Podľa Health Policy Institute by zrušenie prác na Zozname výkonov bolo nesprávnym rozhodnutím. Ministerstvu zdravotníctva sme v lehote pripomienkovacieho konania zaslali naše nesúhlasné stanovisko.

utorok, 12. september 2006, 13:57

Ministerstvo financií predložilo 12. septembra na pripomienkové konanie návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Navrhuje, aby sa od 1. januára budúceho roku znížila sadzba DPH na lieky zo súčasných 19 % na 10 %.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia