piatok, 20. október 2006, 10:36

„Nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a teda rozhodnutí podpísaných predsedom znamená vylúčenie tendenčných vplyvov, zodpovednosť  za dodržiavanie zákonnosti, korektnosť, objektívnosť konania, vysokú profesionalitu a odbornosť a rovnosť všetkých článkov v systéme pred zákonom. Možnosť odvolania predsedu úradu aj z iných (nemenovaných) dôvodov je nástrojom závislosti úradu na štátnej správe, na osobnej, politickej či straníckej vôli ministra,“ hovorí Ján Gajdoš v reakcii na návrh zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania.

Vláda Roberta Fica za sto dní prijala v zdravotníctve tri druhy opatrení: zbytočné, mocenské a destabilizačné. Pripravila tak zdravotníctvo o 600 mil. Sk.

utorok, 03. október 2006, 11:59

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oznámil, že k 28. septembru 2006 podalo 548 770 poistencov žiadosť o zmenu zdravotnej poisťovne. Najviac poistencov opúšťa Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (339 536) a poisťovňu Sideria (72 258), naopak najviac poistencov získala zdravotná poisťovňa Union (390 474).

utorok, 12. september 2006, 19:39

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou eviduje k 8. septembru 2006 spolu 519 481 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Ide o sumárne číslo za všetkých 7 zdravotných poisťovní. Minulý rok zmenilo zdravotnú poisťovňu 51 090 poistencov.

utorok, 22. august 2006, 12:00

Reforma zdravotníctva zaviedla niekoľko mechanizmov ochrany pacienta. Jedným z  nich je vytvorenie Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou s  kompetenciou ochrancu práv pacientov.

utorok, 08. august 2006, 17:53

Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotné poisťovne hlásia v priemere 80 % zaslaných ročných zúčtovaní a ich asi 15-percentnú chybovosť. Podľa hrubých odhadov poisťovní sa nedoplatky  u platiteľov poistného pohybujú okolo 1 mld Sk a preplatky vo výške 265 mil. Sk. Do týchto súm nie je zahrnutý nedoplatok štátu za poistencov štátu. Jeho výška bude známa až po úplnom a presnom ročnom zúčtovaní platiteľov poistného.

piatok, 28. júl 2006, 12:32

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po ukončení dohľadu vo viacerých závažných prípadoch zaslal Generálnej prokuratúre SR dve trestné oznámenia z podozrenia zo spáchania trestného činu v zdravotníckych zariadeniach. Zároveň udelil zdravotníckym zariadeniam sankcie a štyri peňažné pokuty v celkovej výške 800 000 korún. Peňažné pokuty a trestné oznámenia sa týkajú rôznych pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

piatok, 28. júl 2006, 11:34

Mimotelová a dialyzačná liečba na Slovensku sa bude poskytovať podľa nových legislatívnych a odborných predpisov, čím dôjde k významnému skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o pacientov s chronickým ochorením obličiek. Nové moderné a presnejšie predpisy vznikli aj vďaka kontrolnej a metodickej činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

streda, 19. júl 2006, 12:49

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodol o uložení sankcií zdravotnej poisťovni Union, ktoré pozostávajú z opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty vo výške 3 000 000 Sk. Sankcie sú dôsledkom zistených nedostatkov, medzi ktoré patrí napríklad nepresný a zavádzajúci marketing, podmieňovanie výhod zdravotného poistenia uzatvorením komerčného poistenia či nedoloženie dokladov, ktoré úrad žiadal v rámci výkonu dohľadu.

utorok, 18. júl 2006, 11:34

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal správne konania voči zdravotným poisťovniam Apollo a Sideria. Dôvodom je nesplnenie (resp. omeškanie) oznamovacej povinnosti v zákonom stanovenej lehote za 1. polrok 2006.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia