Tomáš Szalay

štvrtok, 29. marec 2007, 8:00

Minimálna sieť je dnes reálne nedodržateľná, príslušná práva norma je napísaná veľmi zle. Okrem iného kapacity, ktoré predpisuje, sú nadsadené a v niektorých prípadoch ani nejestvujú. Uverejňujeme porovnanie platnej normy pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (minimálne počty lôžok v jednotlivých samosprávnych  krajoch) s vyznačením tých lôžok, ktorých celkový počet v samosprávnom kraji je nižší než predpisuje nariadenie.

štvrtok, 29. marec 2007, 7:00

Viac ako dve tisícky občanov v priebehu pár dní podporili hromadnú pripomienkunovele, ktorou chce ministerstvo zdravotníctva okrem iného násilne presunúť milión občanov do štátnych zdravotných poisťovní. Cesta do podateľne ministerstva však bola zaujímavejšia, než signatári čakali...

Článok vyšiel v časopise .týždeň č. 10/2007.

nedeľa, 25. február 2007, 11:00 a

Tvrdenie ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča, podľa ktorého je vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni poistených „98 % pacientov s cystickou fibrózou. Je tam 98 % hemofilikov, ktorí v iných poisťovniach ani nie sú..." sa ukázalo ako nepravdivé.

piatok, 19. január 2007, 13:00

Redukcia siete lôžkových zariadení je nevyhnutná, návrh ministerstva je však nepoužiteľný, vyplýva z analýzy návrhu ministerstva zdravotníctva na redukciu 6 193 lôžok. Zle zvolená metodika, ktorá ignoruje regionálne rozdiely v chorobnosti je zavŕšená nesprávnym zohľadnením migrácie pacientov. Výsledkom je návrh na zrušenie 40 % chronických lôžok, 28 % psychiatrických lôžok, rušenie lôžok na východe Slovenska a naopak nárast ich počtu v Bratislave či centralizácia onkologickej liečby do hlavného mesta.

utorok, 17. október 2006, 14:00

Rozhovor s MUDr. Petrom Finďom o Katalógu zdravotných výkonov.

pondelok, 27. marec 2006, 13:56

Spor lekárskej komory so štátnymi poisťovňami sa skončil podľa predpovede. Komora utrpela ďalšie fiasko pri presadzovaní svojich cieľov (1. lepšie spoločenské postavenie a 2. lepšie finančné ohodnotenie). Odhodlajú sa už lekári zmeniť prostriedky na ich dosiahnutie, alebo dopustia, aby vedenie komory prehlbovalo úpadok lekárskeho stavu každým ďalším krokom?

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia