Tomáš Szalay

štvrtok, 09. júl 2009, 20:32

Parlament novelou poistného zákona č. 192/2009 Z. z. zrušil povinnosť niekdajších poistencov zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovne podávať ročné zúčtovanie poistného za rok 2008. Šlo o poslanecký pozmeňovací návrh v druhom čítaní, ktorý ministerstvo zdravotníctva podporilo argumentáciou priveľkej zložitosti robiť ročné zúčtovanie, keďže EZP v roku 2008 fungovala len 4 mesiace.

piatok, 01. máj 2009, 10:45

Kým nezadefinujeme, aký je cieľ a zmysel lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), pri výbere správnych nástrojov regulácie, organizácie, financovania či platobných mechanizmov sme odkázaní na nekončiacu improvizáciu.

piatok, 01. máj 2009, 10:03

O neziskových organizáciách podľa dnešných právnych predpisov rozhodujú ich správne rady. Zakladatelia neziskových organizácií po vymenovaní prvej správnej rady nemajú na ich ďalší chod nijaký vplyv – a to ani v prípade, ak (spolu)zakladateľom organizácie je štát. Túto skutočnosť považovala pred rokom slovenská vláda za problém.

nedeľa, 08. február 2009, 15:23
Ľuďom bývajúcim, pracujúcim a študujúcim v bratislavskom kraji sa znížila istota, že budú mať dostupnú zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia. Môže za to nová minimálna sieť poskytovateľov, ktorú tesne pred Vianocami schválila vláda. Podľa doterajšej normy, prijatej ešte Dzurindovým kabinetom, malo v ambulanciách bratislavského kraja pôsobiť najmenej 1 671 lekárov. Od januára tohto roku stačí Bratislavčanom podľa vlády len 1 024 lekárov. To je pokles o takmer 40 %.
sobota, 10. január 2009, 12:00

V posledný deň roka 2008 vyšlo nariadenie vlády, ktoré od Nového roku definuje minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jeho stručná charakteristika: redukcia normatívu pre lekárov prvého kontaktu u 20 % a zníženie motivácie nemocníc ku kvalite a efektivit. Filozofia nariadenia sa nezmenila: naďalej nepredstavuje nástroj na zabezpečenie dostupnosti pre pacientov, ale nástroj na manipuláciu s trhom poskytovateľov. Aj za cenu odchýlenia sa od vládneho programu.

nedeľa, 09. november 2008, 11:00

Novela poistného zákona sa po pripomienkach ministerstva financií podstatne zlepšila, navrhovaný nový parameter prerozdelenia však odporúčame nezavádzať.

nedeľa, 03. august 2008, 14:00

Článok kritizuje koncept pevnej siete z dôvodu mrhania vzácnymi zdrojmi v zdravotníctve na budovanie nových pracovísk, ktorých prínos ku kvalite je spochybniteľný a dokonca nezvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v najhoršie dostupných regiónoch.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia