Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Publikácie

Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika

Tím Health Policy Institute aj v spolupráci s externými odborníkmi pripravuje rozsiahlejšiu publikáciu venovanú otázkam ekonómie zdravotníctva. Na konci snaženia by mala byť kniha „Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika“. Rozhodli sme sa, že jednotlivé kapitoly knihy budeme najprv v sérii sprístupňovať ako zvláštnu súčasť „Zdravotnej politiky“ (a teda aj na našom webe) a po ukončení tohto seriálu predstavíme súhrnnú knižnú publikáciu.

Analýza postavenia pacientov v súčasnom zdravotníctve

Ako prispievajú pacientske organizácie
 k posilneniu postavenia pacientov na Slovensku? Autori použili metodiku merania počtu pripomienok k zdravotníckej legislative.

Autor: P. Balík, L. Starečková

vydal Health Policy Institute, december 2012, 35 strán

Modernizácia slovenských nemocníc

Ďalšia v sérii publikácii Základné rámce zdravotnej politiky sa okrem makroprognózy zdrojov pre zdravotníctvo na roky 2014-2016 zameriava na nemocnice a potrebu ich modernizácie. Autori vyčísľujú investičnú medzeru, hľadajú zdroje na jej krytie, prinášajú príklady modernizácie nemocníc zo zahraničia. Osobitná kapitola je venovaná platobným mechanizmom, ako aj ľudským zdrojom v zdravotníctve.

Autor: P. Pažitný, T. Szalay, A. Szalayová, K. Morvay, R. Mužik, M. Pourová, D. Kandilaki, P. Balík, T. Sivák

vydal Health Policy Institute, marec 2014, 128 strán

Device Outlook

Štvrťročný výhľad pre trh zdravotníckych pomôcok a špecializovaného zdravotníckeho materiálu z analytickej dielne HPI. Device Outlook je určený pre riadiacich pracovníkov výrobcov zdravotníckych pomôcok a špecializovaného zdravotníckeho materiálu, lekární a distribučných firiem.

Pharma Outlook

Štvrťročný výhľad vo farmaceutickom priemysle z analytickej dielne HPI. Pharma Outlook je určený pre riadiacich pracovníkov originálnych a generických farmaceutických firiem, ktorí sú zodpovední za:

  • riadenie firmy
  • tvorbu obchodných plánov
  • tvorbu finančných rozpočtov
  • vzťahy s regulačným prostredím

Analýza neformálnych platieb

Analýza neformálnych platieb v zdravotníctve na Slovensku skúma výsledky online prieskumu (1200 respondentov) venovaného tejto problematike. Cieľom štúdie bolo na základe výskumu identifikovať špecifické ukazovatele výskytu, prejavov a príčin neformálnych platieb v zdravotníctve, na základe ktorých bude možné navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k transparentnejšiemu zdravotníctvu.

Autor: R. Mužik, A. Szalayová

vydal Health Policy Institute, november 2013, 96 strán

 

Analýza čakacích dôb (2013)

Analýza časovej dostupnosti vybraných výkonov na Slovensku vo vybraných kategóriách zdravotnej starostlivosti v roku 2013 a ich porovnanie so situáciou v minulosti.

Autori: R. Mužik, A. Szalayová

vydal Health Policy Institute, september 2013, 74 strán

Policy on Assisted Reproduction in Slovakia

Politika v oblasti asistovanej reprodukcie na Slovensku. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť prehľad politík v oblasti asistovanej reprodukcie na Slovensku. Zároveň môže slúžiť aj ako pomôcka pre páry, ktoré hľadajú možnosti ako priviesť na svet deti.

Autor: S. Karajičić

vydal Health Policy Institute, jún 2013, 36 strán, jazyk: anglický

Analýza regulačného rámca

Návrhy na reformu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jej cieľom má byť zefektívnenie činností, zabezpečenie nezávislosti a kolektívnej zodpovednosti.

Autor: P. Balík

vydal Health Policy Institute, december 2012, 42 strán

 

Analýza čakacích dôb

Aké diagnózy sa najčastejšie ocitajú na čakacej listine? Koľko pacientov je na nich? Ako dlho musia títo pacienti čakať v závislosti od svojej zdravotnej poisťovne a typu zariadenia?

Autor: R. Mužik

vydal Health Policy Institute, júl 2012, 27 strán