Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Prednášky UPMS

 

Názov prednášky

Prednášajúci

Žijeme v ére chronických chorôb

Ing. Peter Pažitný, MSc.

Vznik reward based healthcare

Ing. Peter Pažitný, MSc.

Prečo zdravotníctvo nemôže byť bezplatné?

Ing. Peter Pažitný, MSc.

Nastal čas učiť sa od holandských majstrov

Ing. Peter Pažitný, MSc.

Cash-flow definuje správanie: Kapitácia

Ing. Peter Pažitný, MSc.

Platba za výkon, ukončenú hospitalizáciu a DRG

Ing. Peter Pažitný, MSc.
MUDr. Angelika Szalayová

Plán MEDIPARTNER: Partnerská sieť poskytovateľov

Ing. Peter Pažitný, MSc.
MUDr. Tomáš Szalay

Plán MEDIPARTNER. Motivačný program pre poistencov

Ing. Peter Pažitný, MSc.
Mgr. Katarína Skybová

 

Žijeme v ére chronických chorôb (prednáška 1/8)

Úvodná prednáška cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný z Health Policy Institute sa v nej venuje zdravotníckej výzve, ktorú predstavujú chronické choroby.

Vznik reward based healthcare (prednáška 2/8)

Druhá prednáška cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný v nej predstavuje koncept reward-based healthcare, zdravotníctva založeného na odmenách.

Prečo zdravotníctvo nemôže byť bezplatné? (prednáška 3/8)

Tretia prednáška cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný v nej vysvetľuje prečo zdravotníctvo nemôže byť (a ani nie je) bezplatné.

Nastal čas učiť sa od holandských majstrov (prednáška 4/8)

Štvrtá prednáška cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný  v nej objasňuje, prečo je Holandské zdravotníctvo považované za najlepšie v Európe.

Cash-flow definuje správanie: Kapitácia (prednáška 5/8)

Piata prednášku cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný v nej venuje platobným mechanizmom v zdravotníctve, ktoré ovplyvňujú správanie zdravotníkov. V tomto dieli je reč o kapitácii, ktorou sú odmeňovaní predovšetkým všeobecní lekári a ambulantní gynekológovia.

Platba za výkon, hospitalizáciu a DRG (prednáška 6/8)

Šiesta prednáška cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný a Angelika Szalayová v nej hovoria o platobných mechanizmoch: platbe za výkon, platbe za ukončenú hospitalizáciu ako aj o tzv. „platbe za diagnózu" – DRG.

Plán MEDIPARTNER: Partnerská sieť poskytovateľov (prednáška 7/8)

Siedma prednáška cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný a Tomáš Szalay sa v nej venujú inovatívnemu projektu riadenej zdravotnej starostlivosti, ktorý na Slovensku odštartoval v roku 2012: Plán MEDIPARTNER.

Plán MEDIPARTNER. Motivačný program pre poistencov (prednáška 8/8)

Ôsma prednáška cyklu Inovácie pre lepšie zdravotníctvo na Univerzite pre moderné Slovensko. Peter Pažitný a Katarína Skybová sa v nej venujú motivačnému programu pre poistencov v Pláne MEDIPARTNER.