Značka: 580/2004 Z.z.

pondelok, 16. máj 2011, 3:59

V reakcii na nález Ústavného súdu v kauze zisku zdravotných poisťovní ministerstvo zdravotníctva pripravilo novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú 28. apríla 2011 schválila vláda a odoslala na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Na tomto mieste prinášame zhrnutie navrhovaných zmien.

štvrtok, 02. december 2010, 17:39

Parlament schválil odvody z prenájmov a dividend a sadzbu poistného za poistencov štátu stanovil na 4,32 %. Podľa HPI je však odvodová neutralita deravá a viac než sadzba štátu je dôležitá efektivita použitia zdrojov v zdravotníctve.

streda, 18. august 2010, 0:24

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na pripomienkové konanie novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Novela o.i. obsahuje transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, sprísnenie výpočtu platobnej schopnosti zdravotných poisťovní či limit spoluúčasti pri doplatkoch na lieky.

utorok, 25. august 2009, 6:10

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorým sa zároveň novelizuje aj zákon o zdravotnom poistení.

nedeľa, 09. november 2008, 11:00

Novela poistného zákona sa po pripomienkach ministerstva financií podstatne zlepšila, navrhovaný nový parameter prerozdelenia však odporúčame nezavádzať.

nedeľa, 03. august 2008, 13:00 , a

Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh zmien v poistnom systéme. Zmena v ministerskom kresle neovplyvnila trend a kvalitu zdravotnej politiky. Naďalej pokračuje trend centralizácie a posilnenia vplyvu štátu v zdravotníctve. Kvalita návrhu je zasa dôkazom pretrvávajúceho nedostatku odborných kapacít na ministerstve zdravotníctva.

streda, 30. júl 2008, 17:33

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o zdravotnom poistení. Návrh mení pravidlá prerozdelenia, stanovuje povinnosť všeobecným lekárom uzatvoriť zmluvy s poisťovňami, mení spôsob výpočtu platobnej schopnosti poisťovní a súkromným poisťovniam pridáva povinnosť predkladať svoje rozpočty na schválenie vo vláde.

streda, 15. august 2007, 15:38

Analytici Health Policy Institute predstavili novinárom pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. HPI očakávalo, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva – vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Formulácie nad rámec takejto údržby sú nejednoznačné a potenciálne zneužiteľné. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

štvrtok, 26. júl 2007, 11:55

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrhy noviel piatich právnych predpisov. V zákone o poskytovateľoch navrhuje zastaviť transformáciu nemocníc, v zákone o zdravotnej starostlivosti upravuje písomný informovaný súhlas a rajonizáciu, v nariadení o minimálnej sieti vymenúva 42 nemocníc, ktoré majú mať automatický nárok na zmluvy s poisťovňami. Novela zákona o rozsahu zasahuje najmä do procesu kategorizácie, novela poistného zákona upravuje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia