piatok, 29. máj 2009, 16:00

Ešte v roku 2007 označil vtedajší minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič ako „reálne“ zvýšenie plátov lekárov do roku 2010 na trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a u zdravotných sestier na 1,5 násobok . Tieto isté násobky sa objavili už skôr (spomínali sa napr. počas nátlakových akcií lekárov v apríli 2006) v rovine požiadaviek odborových organizácií . Vtedajšia opozícia a dnešná vládna koalícia si tieto násobky osvojila zrejme v záujme získania zdravotníkov medzi svojich spojencov. Dnes je však jasné, že sľuby ohľadne výšky miezd splnené nebudú.

streda, 13. máj 2009, 3:36

Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sú podnikateľmi a zdravotné poistenie vykonávajú ako podnikateľskú činnosť. Autor svoju argumentáciu opiera o výklad jednotlivých noriem Ústavy SR, slovenských zákonov, smerníc Európskeho spoločenstva a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Jedna z najlepšie hodnotených záverečných prác programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

piatok, 01. máj 2009, 10:45

Kým nezadefinujeme, aký je cieľ a zmysel lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), pri výbere správnych nástrojov regulácie, organizácie, financovania či platobných mechanizmov sme odkázaní na nekončiacu improvizáciu.

piatok, 01. máj 2009, 10:03

O neziskových organizáciách podľa dnešných právnych predpisov rozhodujú ich správne rady. Zakladatelia neziskových organizácií po vymenovaní prvej správnej rady nemajú na ich ďalší chod nijaký vplyv – a to ani v prípade, ak (spolu)zakladateľom organizácie je štát. Túto skutočnosť považovala pred rokom slovenská vláda za problém.

pondelok, 06. apríl 2009, 22:17 a

Keď bol po voľbách Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou de facto zbavený svojej nezávislosti, bolo len otázkou času, kým začne okato „plniť politické zadanie“. Minulý týždeň to pocítila zdravotná poisťovňa Dôvera.

Článok bol publikovaný v časopise .týždeň č. 15/2009.

štvrtok, 19. marec 2009, 23:00

Svetová hospodárska kríza môže pripraviť slovenské zdravotníctvo až o vyše 10 miliárd korún (345 mil. euro). Analytici HPI na to upozorňujú v publikácii Slovenské zdravotníctvo 2009: Dopady krízy. Navrhujú konkrétne opatrenia, aby minimalizovali negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora.

štvrtok, 12. marec 2009, 18:36 a

Prvého apríla 2009 nadobúda účinnosť novela zákona o rozsahu hradenej starostlivosti (č. 577/2004 Z.z.). Prináša dve zmeny, na ktoré chceme poukázať:

  1. Rozsah hradenej starostlivosti sa novelou zákona rozširuje o plošnú kolonoskopiu
  2. Ruší sa referencovanie cien liekov, ktoré sú na trhu v menej ako 6 krajinách EÚ

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia