Kto zaplatí účet za pevnú sieť nemocníc?

nedeľa, 03. august 2008, 14:00

Nasledujúci článok kritizuje koncept pevnej siete z dôvodu mrhania vzácnymi zdrojmi v zdravotníctve na budovanie nových pracovísk, ktorých prínos ku kvalite je spochybniteľný a dokonca nezvyšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v najhoršie dostupných regiónoch.

Keďže zatiaľ nedošlo k stretnutiu na pôde MZ SR k téme regulácie dostupnosti a minimálnej siete, využívame túto formu na oslovenie kompetentných, aby prehodnotili koncept pevnej siete nemocníc. Základná výhrada, ktorú sme publikovali v júnovom newsletteri Into Balance, sa týka využívania administratívno-správneho členenia na reguláciu dostupnosti. Umelé a politicky zneužiteľné členenie Slovenska nekorešponduje so zdravotnými potrebami, keďže pri dostupnosti ignoruje optiku obyvateľov.

Pevná sieť nemocníc sa podľa návrhu nového nariadenia vlády stanovuje zadefinovaním 37 zhlukov okresov (Mapa 1), v ktorých musí zdravotná poisťovňa kontrahovať urgentný príjem, 7 základných oddelení (ARO, interná, chirurgia, pediatria, gynekológia, neonatológia, neurológia a ortopédia/alebo traumatológia), nonstop CT pracovisko, klinickú biochémiu a klinickú hematológiu.

Mapa 1: Znázornenie jestvujúcich nemocníc a clustre okresov podľa nového návrhu minimálnej siete

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR, 2008, vizualizácia Health Policy Institute

Tento návrh nie je podložený argumentami, ktoré by preukázali, že tento koncept zabezpečí lepšiu dostupnosť kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Podľa dát NCZI o posteľovom fonde v SR dnešná sieť nespĺňa požiadavky navrhovaného nariadenia vlády. Na to, aby poisťovne mohli toto nariadenie dodržať, musí na Slovensku vzniknúť najmenej 9 nových oddelení ortopédie a dve nové oddelenia neurológie (Tabuľka 1). O urgentných príjmoch ani nehovoriac (ktorá nemocnica ho má?).

#TABUĽKA

Priemerná časová dostupnosť oddelení neurológie je dnes na Slovensku 12 minút (v metodike HPI, t.j. priemerná cestovná rýchlosť zohľadňujúca profil cesty, abstrahovanie od vzdialeností v rámci jednej obce), pre ortopédiu/traumatológiu to je 14 minút. Do 60 minút sú neurológia i ortopédia/traumatológia dostupné pre 99,97 % resp. 99,95 % populácie. Pritom novonavrhované oddelenia nezlepšia tento parameter! Ako je to možné? Pretože nové oddelenia nemajú podľa návrhu ministerstva prioritne vznikať tam, kde je ich najhoršia dostupnosť!

V porovnaní s priemerom je zhoršená dostupnosť neurológie v okresoch Medzilaborce, Trebišov, Námestovo, Veľký Krtíš a Stropkov, pritom žiadne z nových neurologických oddelení nemá vplyv na dostupnosť v týchto okresoch.

Podobná je situácia pri ortopédii. Z najhoršie dostupných okresov pomôže vznik ortopédie v Spišskej Novej Vsi zlepšiť 45-minútovú dostupnosť pre Gelničanov a ortopédia v Humennom zlepší (veľmi mierne!) 45-minútovú priemernú dostupnosť pre okres Medzilaborce (Tabuľka 2).

#TABUĽKA

Čo sa dá ku konkrétnym návrhom povedať? Vranovskej nemocnici, ktorej štátna poisťovňa (VšZP) obmedzuje kontrakt, „odporúča“ ministerstvo vybudovať ešte ortopedické/traumatologické oddelenie.

Alebo: je naozaj zmysluplné budovať na Spiši už štvrtú neurológiu (Stará Ľubovňa)? Už vznik tretej, v Spišskej Novej Vsi, bol otázny z hľadiska koncepčnosti. Šlo o prejav zradnosti administratívno-správneho členenia, na ktorý poukazujem pri kritike dnešného konceptu minimálnej siete. Prirodzený región Spiša je umelo rozdelený do dvoch samosprávnych krajov. A dve nemocnice, levočská a novoveská, vzdialené od seba 10 km, spadajú každá inam – Levoča pod Prešov, Spišská pod Košice. Keďže koordinácia zdravotnej politiky medzi krajmi zatiaľ nehrozí, od minulého roka fungujú 10 km od seba dve neurologické oddelenia.

Ministerskému návrhu chýba akákoľvek analýza, či novovzniknuvšie oddelenia budú mať dostatok odborne kvalifikovaného personálu. Budú mať i dostatok prípadov na dosiahnutie indikátorov kvality? Nie je výhodnejšie investovať radšej do zlepšenia už existujúcich neurológií a ortopédií?

Dôvodová správa v analýze finančných dopadov uvádza, že toto nariadenie nebude mať vplyv na štátny rozpočet. Implicitne sa očakáva, že vznik nových oddelení zaplatia zdravotné poisťovne. Koľko ich to bude stáť? Náklady indukované návrhom nariadenia ministerstvo nevyčíslilo. A neuviedlo ani jediný odborný argument, ktorým by odôvodnilo potrebu vzniku nových oddelení. Pre poisťovne to bude znamenať povinnosť presmerovať zdroje z iných oblastí zdravotníctva. Pacienti a poskytovatelia by sa preto mali oprávnene pýtať, prečo sa má na ich úkor financovať odborne nezdôvodnený projekt pevnej siete nemocníc.

publikované na blogu autora na blog.sme.sk

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia