Frekvencia cisárskych rezov na Slovensku

nedeľa, 21. apríl 2013, 0:00

Predstavujeme jeden z indikátorov kvality, ktorý bol použitý v hodnotení slovenských pôrodníc (Sprievodca pôrodnicami 2012). Ďalšie indikátory nájdete v podrobnom manuáli (pdf), ktorý je súčasťou hodnotenia.

 


Manuál hodnotenia pôrodníc v roku 2012 (pdf)

Podrobný popis metodiky projektu Sprievodca pôrodnicami, procesu zberu a vyhodnocovania dát, ako aj výsledkov.


 

Indikátor:

Frekvencia cisárskeho rezu

Váha indikátora:

8,2 %

Čitateľ:

počet cisárskych rezov

Menovateľ:

počet všetkých pôrodov

Zdroj dát:

pôrodnice

Údaje sú zbierané bežne:

áno

Dôvod indikátora:

Cisársky rez je chirurgický zákrok, pri ktorom sa jedným alebo viacerými rezmi vedenými cez matkinu brušnú stenu (laparotómia) a maternicu (hysterotómia) rodí jedno alebo viac deti, alebo zriedka na porodenie mŕtveho plodu.

Cisársky rez sa zvyčajne vykonáva vtedy, keď by vaginálny pôrod ohrozil dieťa alebo život matky alebo ich zdravie, i keď v poslednej dobe sa tiež na základe žiadosti matky. V posledných rokoch percento cisárskych rezov vzrastá. Takýto elektívny cisársky rez však môže mať nežiaduce efekty pre plod a novorodenca bez prínosu pre matku, a preto by mali byť vytvorené prísne pravidlá pre nemedicínsky indikovaný cisársky rez pred 39 týždňom gravidity. [1]

Určité percento cisárskych rezov sa považuje za nevyhnutné, pretože predstavuje podiel medicínsky indikovaných zákrokov. Po prekročení istej hranice, ktorá sa vo vyspelom svete pohybuje okolo 15-25 %, však riziká a komplikácie u žien i detí prevažujú prínosy.[2]

 

Percento cisárskych rezov na Slovensku z roka na rok vzrastá

Tabuľka: Podiel cisárskych rezov na Slovensku 1991–2011 (v %)

 Frekvencia cisárskych rezov na Slovensku 1991–2011

Zdroj: Sprievodca pôrodnicami a NCZI

 

Graf: Podiel cisárskych rezov na Slovensku 1991–2011 (v %)

Rok Percento cisárskych rezov
1991 9,2
1992 10,0
1993 10,6
1994 11,3
1995 11,6
1996 12,3
1997 13,1
1998 13,4
1999 14,0
2000 14,9
2001 16,8
2002 18,1
2003 18,7
2004 19,4
2005 21,0
2006 22,1
2007 23,7
2008 25,0
2009 27,3
2010 28,7
2011 29,6

Zdroj: Sprievodca pôrodnicami a NCZI

Vo svete je hodnota rôzna a postupne vzrastá. Napr. 46 % v Číne a na úrovni 25 % a vyššie v mnohých ázijských, európskych a latinskoamerických krajinách. V roku 2007, v Spojených štátoch, cisársky rez predstavoval 31,8 %. V Európe, existujú značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami:. V Taliansku je ich 40 %, zatiaľ čo v severských krajinách je to len 14 %.

 

Sprievodca pôrodnicami

 


[1] Elimination of Non-medically Indicated (Elective) Deliveries Before 39 Weeks Gestational Age. http://en.wikipedia.org/wiki/Caesarean_section#Risks_for_the_child. Ziskané 2012-07-13.

[2] Kaščák, P in Hnilicová, S Skybová, K: Cisársky rez – módna záležitosť? Zdravotná politika 7/2012

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia