streda, 19. august 2009, 15:12
Chartu práv pacienta v Slovenskej republike schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 11. apríla 2001 uznesením č. 326. Charta práv pacienta v Slovenskej republike Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, […]
štvrtok, 13. august 2009, 20:24

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba (viď §2 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti). Dispenzarizácia slúži na manažment chronických pacientov.

pondelok, 13. júl 2009, 11:11

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Health Policy Institute na absenciu tejto vyhlášky upozorňoval štyri roky.

utorok, 09. jún 2009, 2:39

VšZP v období január 2009 až február 2009 uskutočnila priskum spokojnosti poistencov so slovenskými nemocnicami. Spomedzi všeobecných nemocníc boli pacienti najspokojnejší s FNsP Milosrdní bratia, medzi najhoršie hodnotené patrí nemocnica v Bardejove, Michalovciach či bratislavská FN - pracovisko Mickiewiczova.

streda, 13. máj 2009, 3:48

Návrh Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev je v pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva si od programu sľubuje zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a  to najmä zlepšením kontroly najzávažnejších kardiovaskulárnych rizikových faktorov (najmä hypertenzie, fajčenia a zvýšených hladín krvných lipidov a cholesterolu).

utorok, 21. apríl 2009, 23:20

V prvom čítaní poslanci NR SR schválili poslaneckú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Návrh obsahuje podmienku trojdňového časového odstupu medzi poučením a výkonom interrupcie. Cieľom 72-hodinovej ochrannej lehoty je podľa predkladateľov Ľ. Muškovej a Š. Zelníka "vytvoriť žene priestor pre slobodné zváženie svojho dôležitého rozhodnutia."

štvrtok, 19. marec 2009, 23:00

Svetová hospodárska kríza môže pripraviť slovenské zdravotníctvo až o vyše 10 miliárd korún (345 mil. euro). Analytici HPI na to upozorňujú v publikácii Slovenské zdravotníctvo 2009: Dopady krízy. Navrhujú konkrétne opatrenia, aby minimalizovali negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora.

streda, 18. marec 2009, 12:00

Autori publikácie upozorňujú na dopady, ktoré bude mať svetová hospodárska kríza na slovenské zdravotníctvo. Navrhujú konkrétne opatrenia, ktoré umožnia minimalizovať negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora. (zhrnutie)

Autori: T. Szalay, K. Morvay, P. Pažitný, A. Szalayová, I. Morvayová

vydal Health Policy Institute, marec 2009, 94 strán

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia