Značka: prerozdelenie

štvrtok, 13. august 2009, 7:49

Nástroje oceňovania rizika boli vytvorené ako nástroje kompenzačného systému. Pomocou nich sa nastavuje prerozdeľovací mechanizmus. Nástroje oceňovania rizika sa navzájom líšia, avšak všetky sú založené na kombinácií demografických charakteristík a charakteristík zdravotného stavu. Kvalita prognózy nákladov závisí od predikčnej sily týchto nástrojov.

štvrtok, 13. august 2009, 7:20
štvrtok, 13. august 2009, 6:30

Predikčná sila (štatistická hodnota R2) určuje podiel celkovej variability nákladov, ktorú môže vysvetliť daný prediktor. Čím viac sa hodnota R2 blíži k 1, tým je predikčná sila nástroja lepšia. Ak sa napr. R2 rovná 0,05 znamená to, že daný nástroj vyjadruje len 5 % z možnej variability nákladov na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti v danej populácii.

štvrtok, 13. august 2009, 4:43

Selekcia rizika znamená výber takých poistencov, o ktorých zdravotná poisťovňa predpokladá, že budúce náklady na ich zdravotnú starostlivosť budú nižšie než príjmy z poistného (poistenci s výhodným rizikom). Selekcia rizika je dôsledok regulácie trhu, ktorá zdravotným poisťovniam v solidárnom systéme neumožňuje zohľadňovať individuálne riziko poistenca v podobe diferencovanej poistnej sadzby. Vedie k rôznorodej diskriminácii osôb s nevýhodným rizikom. Tomuto problému čelia tvorcovia zdravotnej politiky nástrojmi kompenzácie rizikovej štruktúry.

štvrtok, 13. august 2009, 4:35

Pharmacy-based cost group (PCG) je nástroj oceňovania rizika podľa nákladových skupín založených na predpísaných liekoch. Používa sa na kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov.

štvrtok, 13. august 2009, 4:32

Diagnostic cost group ( DCG) je nástroj oceňovania rizika podľa nákladových skupín založených na diagnózach. Používa sa na kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov. Oproti PCG má výhodu, že zachytáva skupinu pacientov v nemocničnej starostlivosti, na druhej strane, jeho zraniteľnosťou je závislosť od spoľahlivých dát (pozri tiež predikčná sila).

štvrtok, 13. august 2009, 4:12

Kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov (známa tiež pod našim legislatívnym termínom „prerozdelenie poistného“) slúži na vyrovnanie nerovnomerne rozloženého rizika medzi zdravotnými poisťovňami v pluralitných poistných systémoch. Znižuje tak motiváciu poisťovní k selekcii rizika.

štvrtok, 13. august 2009, 4:08

Tento wikičlánok je o prerozdelení zdravotného poistenia na Slovensku, všeobecne o prerozdelení viď

Prerozdeľovanie poistnéhoindexy rizika nákladov predstavujú nástroje zabezpečovania solidarityuniverzality systému zdravotného poistenia. Ich úlohou je zabezpečiť, aby nedochádzalo k selekcii rizika (a poistencov) zdravotnými poisťovňami, a aby každá poisťovňa mala k dispozícii rovnaký objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami.

Odporúčame: články s tagom prerozdelenie.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia