Značka: prerozdelenie

štvrtok, 07. február 2008, 14:00

Zvyšujúci sa index rizika spôsobuje viditeľné roztváranie kriviek u najmladších a najstarších poistencov v porovnaní k najlacnejšej skupine poistencov, čo svedčí o výraznejšom náraste nákladov na zdravotnú starostlivosť v daných vekovo-pohlavných skupinách. Tieto skupiny poistencov sú zároveň najväčšími spotrebiteľmi zdrojov. V dôsledku toho sa vo vývoji indexov rizika prejavuje princíp roztvárania nožníc.

pondelok, 07. január 2008, 14:00

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) predložilo v závere roka návrhy na zrušenie ďalších dvoch úloh, ktoré vláda uložila ministrovi zdravotníctva v januári a máji tohto roku. Predmetom úloh bolo vypracovanie správy o poskytovaní finančne náročnej liečby (FNL) a vytvorenie jednotnej osnovy výkazníctva a účtovníctva záväznú pre všetky zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia.

piatok, 01. jún 2007, 9:00

Termín „prerozdelenie“, ktorý je udomácnený v  slovenskej legislatíve, pozná odborná literatúra pod názvom kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov. Existujúci systém prerozdelenia síce pokrýva demografické prediktory, avšak nedokáže pokryť dva dôležité prejavy neurčitosti: individuálne katastrofické náklady a špecifické skupiny chorôb.

štvrtok, 29. marec 2007, 11:00

Finančne náročnú zdravotnú starostlivosť navrhuje ministerstvo zdravotníctva zadefinovať ako starostlivosť, ktorej náklady presahujú 50-násobok priemerných nákladov na poistenca (v roku 2005 bol uvedený 50-násobok priemerných nákladov približne 730 000 Sk). Časť týchto nákladov sa má stať predmetom solidarity medzi zdravotnými poisťovňami. Aké dopady by to malo?

nedeľa, 25. február 2007, 12:00 a

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení prináša zmeny v štyroch oblastiach. V prvom rade obmedzuje slobodnú voľbu vybraných skupín poistencov, upravuje detaily ročného zúčtovania, rozširuje parametre prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami a v neposlednom rade zavádza neštandardný príspevok štátu na finančne náročnú zdravotnú starostlivosť. Analýza sa venuje trom z týchto štyroch zmien.

pondelok, 25. december 2006, 14:00 a

Prečo sú návrhy, ktoré môžu zásadne zmeniť systém zdravotníctva, predkladané tak pokútne, narýchlo a aká je skutočná motivácia tých, ktorí riadia zdravotnú politiku? Čoraz naliehavejšie otázky. Zdravotná politika nie je tvorená transparentne na ministerstve zdravotníctva, ale zliepa sa tajne, po kúskoch, bez jasnej vízie na chodbách parlamentu. Kto o tom doposiaľ pochyboval, po minulotýždňovom rokovaní zdravotníckeho výboru parlamentu už nemôže.

sobota, 25. november 2006, 11:00

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič novembra potvrdil, že vznikne Fond na financovanie zvlášť náročných výkonov. Podľa ministra by mal fond slúžiť na financovanie transplantácií, drahej liečby a ďalších výkonov. Prispievať by doň mali všetky zdravotné poisťovne. Health Policy Institute považuje zriadenie Fondu na financovanie zvlášť náročných výkonov za nesystémový a neštandardný krok.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia