utorok, 21. október 2008, 20:32

Poistenci Európskej zdravotnej poisťovne v likvidácii (EZP) napokon prejdú do štátnej Spoločnej zdravotnej poisťovne. "Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Richard Demovič vydal rozhodnutie, ktorým k 1. januáru 2009 nariaďuje bezodplatný prevod poistného kmeňa EZP na SZP," informoval hovorca úradu M. Michalič. Súkromná ZP Dôvera pritom ponúkala likvidátorovi EZP za prevod poistného kmeňa nenulovú cenu. Štátna SZP týmto rozhodnutím získa do svojho poistného kmeňa približne 50 tis. poistencov.

piatok, 05. september 2008, 19:36
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v piatok zverejnil hodnotenie zdravotných poisťovní na Slovensku. Hoci úrad nezverejnil konkrétny rebríček, jeho predseda Richard Demovič uviedol, že za najdôležitejšie považuje to, koľko finančných prostriedkov vynakladá zdravotná poisťovňa na zdravotnú starostlivosť na jedného poistenca. V rámci tohto kritéria pritom podľa úradu skončila prvá Všeobecná zdravotná poisťovňa. A to "vďaka" hrubej metodickej chybe.
piatok, 05. september 2008, 16:00

Metodika ratingu vysvetľuje oblasti hodnotenia, definuje hodnotené parametre a kritériá, uvádza odkaz na zdrojové údaje a spôsob získavania údajov.

piatok, 05. september 2008, 14:00

Profily jednotlivých zdravotných poisťovní prinášajú stručnú charakteristiku zdravotných poisťovní na základe hodnotených oblastí a parametrov. Výsledný rating:

štvrtok, 21. august 2008, 16:07

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. dosiahla podľa predbežných údajov k polroku stratu 11,867 mil. Sk (393,9 tis. eur). Celkové výnosy poisťovne predstavovali k 30. júnu tohto roka 10,978 mld. Sk (364,7 mil. eur) a celkové náklady 10,990 mld. Sk (364,8 mil. eur).

utorok, 06. máj 2008, 17:46

V súvislosti so zrušením a vstupom Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) do likvidácie nariadil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dočasný prevod poistného kmeňa najmenšej zdravotnej poisťovne na štátnu Spoločnú zdravotnú poisťovňu. Podľa HPI tým ÚDZS aktívne podporil vládny koncept budovania štátneho zdravotníctva.

streda, 23. apríl 2008, 12:40

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) dosiahla v minulom roku zisk pred zdanením 248,1 mil. Sk. Celkové výnosy poisťovne predstavovali 16,486 mld. Sk a celkové náklady 16,280 mld. Sk. Priemerný počet poistencov SZP bol v uplynulom roku 599 755 a priemerná mesačná minimálna miera platobnej schopnosti 17,72 %. "Priemerné mesačné náklady poisťovne na jedného poistenca dosiahli vlani 2 262 Sk," povedala hovorkyňa poisťovne M. Ostatníková.

utorok, 01. apríl 2008, 11:34

Novým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. (SZP) je od 1. apríla Ján Špaček. Do tejto funkcie ho zvolilo valné zhromaždenie poisťovne 27. marca. Akcionármi SZP sú Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR.

štvrtok, 31. január 2008, 11:11

Vedenie FNsP Bratislava sa nakoniec dohodlo s odborovými organizáciami o dodatku ku kolektívnej zmluve za rok 2007. Od 1. februára sa tak zvyšujú tarifné platy pre zamestnancov o 10 percent, pričom priestor pre zvýšenie vytvoril podpis zmlúv medzi FNsP Bratislava, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Spoločnou zdravotnou poisťovňou, ktorým sa zvýšili disponibilné zdroje pre rok 2008 reálne o 25 percent.

štvrtok, 25. október 2007, 17:00

Zdravotné poisťovne dosiahli v prvom polroku 2007 kumulatívny zisk 948 mil. Sk. Až 92,3 % kladného hospodárskeho výsledku vytvorili štátne zdravotné poisťovne, z toho Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) dosiahla zisk na úrovni 853 mil. Sk.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia