štvrtok, 13. september 2007, 14:47

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. (SZP) dosiahla ku koncu júna zisk vo výške 853 mil. Sk. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca SZP Marek Brezničan. Bežné príjmy poisťovne boli v prvom polroku na úrovni mierne nad 6,689 mld. Sk, z čoho necelých 6,670 mld. Sk predstavoval výber poistného. Celkové výdavky poisťovne predstavovali takmer 4,978 mld. Sk, z čoho na zdravotnú starostlivosť boli takmer 4,742 mld. Sk.

štvrtok, 30. august 2007, 15:00

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje vláde, aby mu zrušila úlohu na vypracovanie projektu zlúčenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne. Projekt mal posúdiť pozitíva a negatíva zlúčenia uvedených poisťovní do jednej verejnoprávnej poisťovne a preskúmať jeho dopad na systém verejného zdravotného poistenia.

piatok, 01. jún 2007, 17:00

Vláda zaviazala ministra zdravotníctva predložiť hodnotiaci projekt vytvorenia jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne zlúčením Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Z dnes dostupných informácií o fungovaní oboch štátnych poisťovní sa však javí ich zlúčenie ako dobrý a racionálny krok, a to z viacerých dôvodov.

piatok, 04. máj 2007, 11:00

Cieľom tohto článku je porovnať platobnú schopnosť jednotlivých zdravotných poisťovní na Slovensku. Vykazovanie platobnej schopnosti u zdravotných poisťovní je dôležitým nástrojom sledovania ich finančného zdravia.

štvrtok, 29. marec 2007, 11:00

Finančne náročnú zdravotnú starostlivosť navrhuje ministerstvo zdravotníctva zadefinovať ako starostlivosť, ktorej náklady presahujú 50-násobok priemerných nákladov na poistenca (v roku 2005 bol uvedený 50-násobok priemerných nákladov približne 730 000 Sk). Časť týchto nákladov sa má stať predmetom solidarity medzi zdravotnými poisťovňami. Aké dopady by to malo?

nedeľa, 25. február 2007, 9:00 a

Ministerstvo zdravotníctva predložilo v úvode februára dlhoočakávaný návrh zákona o verejnoprávnych poisťovniach. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť zo Všeobecnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne verejnoprávne inštitúcie. Napriek zrejmej snahe ministerstva nastoliť v oblasti zdravotného poistenia nový poriadok je návrh zákona pre trh zdravotného poistenia a poistencov zlým krokom späť.

štvrtok, 01. február 2007, 11:34

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast si myslí, že ich Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa diskriminujú. Zvýšenie kapitačných platieb podľa prezidentky asociácie K. Prcúchovej nezodpovedá nárastu zdrojov poisťovní, uviedla agentúra SITA.

pondelok, 25. december 2006, 11:00

Podľa prieskumov je prevažná väčšina opýtaných za slobodnú voľbu zdravotnej poisťovne.

utorok, 17. október 2006, 13:00 a

Plánovaná transformácia dvoch štátnych zdravotných poisťovní – Všeobecnej a Spoločnej – z akciových spoločností na verejnoprávne inštitúcie je hrozbou pre ich poistencov. Článok bol publikovaný v časopise .týždeň č. 40/2006.

utorok, 26. september 2006, 17:03

Vo vedení Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. nastali  personálne zmeny. Generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva sa stala Zuzana Zvolenská. Členmi predstavenstva sa stali Anna Golianová a Vincent Rechtorík, uviedla agentúra SITA s odvolaním sa na hovorkyňu poisťovne M. Barusovú.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia