Značka: 578/2004 Z.z.

štvrtok, 06. december 2007, 13:00

Parlament schválil novely niektorých zdravotníckych zákonov - o rozsahu, o poskytovateľoch a o zdravotnej starostlivosti. Schválené novely zastavujú transformáciu štátnych nemocníc, zavádzajú rajóny, povinné odporúčacie lístky na vyšetrenie u špecialistu, preventívny dychový test na Helicobactera pylori či rozširujú rozsah hradenej kúpeľnej starostlivosti.

streda, 15. august 2007, 15:38

Analytici Health Policy Institute predstavili novinárom pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. HPI očakávalo, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva – vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Formulácie nad rámec takejto údržby sú nejednoznačné a potenciálne zneužiteľné. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

utorok, 31. júl 2007, 10:00

Spomedzi viacerých aktuálnych návrhov, ktoré sa týkajú zdravotníctva, je určite najnebezpečnejší ten, ktorý si popri debatách napríklad o rozsahu siete poskytovateľov všíma len málokto. Návrh novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania definitívne zastavuje transformáciu štátnych zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti.

Článok bol publikovaný v časopise .týždeň č. 31/2007.

štvrtok, 26. júl 2007, 11:55

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrhy noviel piatich právnych predpisov. V zákone o poskytovateľoch navrhuje zastaviť transformáciu nemocníc, v zákone o zdravotnej starostlivosti upravuje písomný informovaný súhlas a rajonizáciu, v nariadení o minimálnej sieti vymenúva 42 nemocníc, ktoré majú mať automatický nárok na zmluvy s poisťovňami. Novela zákona o rozsahu zasahuje najmä do procesu kategorizácie, novela poistného zákona upravuje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

štvrtok, 26. júl 2007, 11:34

Ministerský návrh novely zákona o poskytovateľoch má jasne čitateľnú ambíciu vylepšiť platnú legislatívu, spresniť definície a zapracovať skúsenosti z aplikačnej praxe. Viaceré navrhnuté formulácie potrebujú ešte vecné i štylistické úpravy (najmä v časti o odborných zástupcoch), ale to je nakoniec zmyslom pripomienkového konania. Spomedzi navrhnutých zmien sa však vymyká jedna, ktorá predstavuje významný negatívny zásah do zdravotného systému. Health Policy Institute zásadne nesúhlasí s návrhom na zastavenie transformácie štátnych zdravotníckych zariadení.

streda, 11. júl 2007, 11:00

Poslaneckou novelou bola všetkým všeobecným lekárom pre deti i pre dospelých ako aj zubným lekárom uložená povinnosť slúžiť LSPP podľa rozpisu samosprávneho kraja, s účinnosťou od 1. júla 2007. Dotknutí lekári považujú povinné slúženie LSPP za nútenú prácu. Ďalším problémom novely je absencia jasných pravidiel. O LSPP sme sa rozprávali s MUDr. Kvetoslavou PRCÚCHOVOU, prezidentkou Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast SR.

štvrtok, 29. marec 2007, 8:00

Minimálna sieť je dnes reálne nedodržateľná, príslušná práva norma je napísaná veľmi zle. Okrem iného kapacity, ktoré predpisuje, sú nadsadené a v niektorých prípadoch ani nejestvujú. Uverejňujeme porovnanie platnej normy pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (minimálne počty lôžok v jednotlivých samosprávnych  krajoch) s vyznačením tých lôžok, ktorých celkový počet v samosprávnom kraji je nižší než predpisuje nariadenie.

štvrtok, 30. jún 2005, 17:20

Poslanci Národnej rady SR schválili 30. júna 2005 novely šiestich zdravotníckych zákonov. K vládnemu návrhu z dielne ministerstva zdravotníctva pripojili poslanci viacero pozmeňovacích návrhov. Novely nadobudnú účinnosť 1. septembra 2005.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia