streda, 11. júl 2007, 17:00 a

Cieľom tejto úvahy je poukázať na inkonzistentnosť dnešnej úpravy právneho rámca v systéme zdravotníctve, konkrétne dve logické chyby:

  • ak je čl. 40 Ústavy SR axiómou pre všetky princípy v systéme zdravotného poistenia, tak tieto princípy sú neplatné
  • ústava zamieňa ciele a nástroje zdravotnej politiky, pričom jeden z nástrojov zdravotnej politiky (financovanie) mylne označuje ako cieľ (bezplatnosť)

streda, 11. júl 2007, 16:00

Hlavným odkazom vyplývajúcim zo zverejnených čísel je, že v období realizácie hospodárskych a sociálnych reforiem nedošlo k extenzívnemu rozšíreniu chudoby. Tým nie je vylúčené, že by sa nemohla prehĺbiť chudoba niektorých skupín, ktoré už aj tak chudobou ohrozené boli. Celkový podiel osôb ohrozených chudobou však mierne klesol.

streda, 11. júl 2007, 15:00
  • V prvom štvrťroku pribudol v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci fixný kapitál v objeme 1 114 mil. Sk
  • Výsledok hospodárenia nefinančných korporácií bol v prvom štvrťroku priaznivý
  • Priemerná mesačná mzda v hospodárstve dosiahla v prvom štvrťroku 18 511 Sk, čo znamená medziročný nominálny rast o 7,1 %
streda, 11. júl 2007, 14:00

Ako sme už naznačili v predchádzajúcom vydaní IntoBalance, v prvom štvrťroku pokračoval mimoriadne silný rast reálneho HDP. Štatistický úrad medzitým publikoval sériu dát, takže sa už nemusíme pohybovať na úrovni dohadov.

streda, 11. júl 2007, 13:00

Počas uplynulých 17 mesiacov stúpol dlh štátnych zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni. Naopak, zadĺženie zariadení v pôsobnosti miest a vyšších územných celkov resp. ktoré majú právnu formu neziskových organizácií, v sledovanom období kleslo.

streda, 11. júl 2007, 12:00

Zdravotníctvo je jediným sektorom, kde so zdrojmi v objeme cca 100 mld. Sk hospodária v prvom rade neekonómovia. Stať sa riaditeľom nemocnice je pre každého, kto nomináciu príjme, situácia, keď si sadá na stoličku krízového manažéra. Krízových manažérov je na Slovensku ako šafránu a krízový manažér v zdravotníctve je pojem neznámy.

streda, 11. júl 2007, 11:00

Poslaneckou novelou bola všetkým všeobecným lekárom pre deti i pre dospelých ako aj zubným lekárom uložená povinnosť slúžiť LSPP podľa rozpisu samosprávneho kraja, s účinnosťou od 1. júla 2007. Dotknutí lekári považujú povinné slúženie LSPP za nútenú prácu. Ďalším problémom novely je absencia jasných pravidiel. O LSPP sme sa rozprávali s MUDr. Kvetoslavou PRCÚCHOVOU, prezidentkou Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast SR.

streda, 11. júl 2007, 10:00

Pripomienky Health Policy Institute k návrhu novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Novela podľa HPI narušuje pluralitný model zdravotného poistenia, negatívne ovplyvní samotné fungovanie zdravotných poisťovní, zakladá v systéme rozdielne motivácie, lebo zdravotným poisťovniam znemožňuje dosahovať zisk a nezabezpečí alokáciu zdrojov do tých oblastí, ktoré ministerstvo zdravotníctva považuje za nedofinancované.

streda, 11. júl 2007, 9:00

Ministerstvo zdravotníctva predložilo v úvode júna nový návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. Ministerstvo sa ňou snaží naplniť viaceré úlohy, ktoré uložila vláda ministrovi zdravotníctva na svojom zasadnutí 23. 5. 2007. Hlavným cieľom týchto úloh je podľa rezortu úspora zdrojov v systéme zdravotného poistenia a následné zvýšenie objemu zdrojov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

streda, 11. júl 2007, 7:00

Na základe analýzy technickej efektívnosti slovenských nemocníc si najvyššiu redukciu z celého súboru vstupov pre lôžkové oddelenia nemocníc vyžaduje Fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, a to o 424 postelí.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia