štvrtok, 09. máj 2013, 0:00

Dlh v zdravotníctve (meraný ako záväzky po lehote splatnosti) dosiahol ku koncu minulého roka 213 mil. €. Podľa nášho odhadu môže dlh do konca roka presiahnuť hranicu 300 mil. €. Z predchádzajúcej skúsenosti môžeme túto hranicu považovať z hľadiska trpezlivosti dodávateľov za kritickú. Môžeme preto predpokladať, že v roku 2014 bude potrebné ďalšie oddlženie nemocníc.

nedeľa, 30. september 2012, 19:00

Po druhýkrát vstupujeme do rovnakej rieky. Vláda schválila 12. septembra 2012 novelu nariadenia vlády o minimálnej sieti. Rok od jej zrušenia opäť zaviedla koncovú sieť nemocníc, ktoré majú garantovaný kontrakt so zdravotnými poisťovňami. Spomedzi 37 privilegovaných zdravotných zariadení je 36 štátnych.

štvrtok, 24. máj 2012, 17:00

Keď som na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov začal študovať na lekárskej fakulte v Bratislave, naše študijné referentky mali pripravané krabice. Do nich si mali zabaliť veci pred sťahovaním na Rázsochy. „Už onedlho“ mal za mestom otvoriť svoje brány kampus lekárskej fakulty a fakultnej nemocnice.

štvrtok, 28. júl 2011, 13:08

Riaditeľom bratislavskej univerzitnej nemocnice bude stomatológ MUDr. Miroslav Bucha. Vo výberovom konaní obsadil prvé miesto a komisia ho odporučila ministrovi vymenovať za štatutára Univerzitnej nemocnice Bratislava.

piatok, 10. december 2010, 1:29

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, zrušenie odporúčacích lístkov, limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky, prísnejšie kritériá platobnej schopnosti poisťovní, povinné zverejňovanie zmlúv... Parlament schválil balík zmien v zdravotníctve.

utorok, 02. november 2010, 0:00

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k revízii minimálnej siete poskytovateľov. Do nej zasiahla predchádzajúca vláda v r. 2007/2008 konceptom pevnej a koncovej siete nemocníc. Deformácie, ktoré priniesla koncová sieť, narušujú dnes rovnováhu v sektore. Pevná sieť prináša podobné riziká. Nemocnice, ktoré majú automatický nárok na zmluvu so zdravotnou poisťovňou, svoju výhodu náležite využívajú – na úkor ostatných poskytovateľov.

streda, 18. august 2010, 0:24

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na pripomienkové konanie novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Novela o.i. obsahuje transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, sprísnenie výpočtu platobnej schopnosti zdravotných poisťovní či limit spoluúčasti pri doplatkoch na lieky.

utorok, 29. jún 2010, 0:15

Rodiaca sa koalícia stredopravých strán sa dohodla na programových tézach novej vlády. Uverejňujeme body týkajúce sa rezortu zdravotníctva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia