Michal Gajdzica

štvrtok, 30. august 2007, 15:00

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje vláde, aby mu zrušila úlohu na vypracovanie projektu zlúčenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne. Projekt mal posúdiť pozitíva a negatíva zlúčenia uvedených poisťovní do jednej verejnoprávnej poisťovne a preskúmať jeho dopad na systém verejného zdravotného poistenia.

utorok, 31. júl 2007, 16:00

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič predložil v apríli tohto roku na rokovanie vlády „Správu o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR“, ktorá sa okrem iného zaoberala výškou správnych výdavkov zdravotných poisťovní v roku 2006. Správne výdavky boli uvedené ako percentuálny podiel, z ministerského materiálu však nebolo jasné voči čomu sú správne výdavky porovnávané.

streda, 11. júl 2007, 13:00

Počas uplynulých 17 mesiacov stúpol dlh štátnych zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni. Naopak, zadĺženie zariadení v pôsobnosti miest a vyšších územných celkov resp. ktoré majú právnu formu neziskových organizácií, v sledovanom období kleslo.

streda, 11. júl 2007, 9:00

Ministerstvo zdravotníctva predložilo v úvode júna nový návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. Ministerstvo sa ňou snaží naplniť viaceré úlohy, ktoré uložila vláda ministrovi zdravotníctva na svojom zasadnutí 23. 5. 2007. Hlavným cieľom týchto úloh je podľa rezortu úspora zdrojov v systéme zdravotného poistenia a následné zvýšenie objemu zdrojov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

piatok, 01. jún 2007, 17:00

Vláda zaviazala ministra zdravotníctva predložiť hodnotiaci projekt vytvorenia jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne zlúčením Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Z dnes dostupných informácií o fungovaní oboch štátnych poisťovní sa však javí ich zlúčenie ako dobrý a racionálny krok, a to z viacerých dôvodov.

piatok, 01. jún 2007, 12:00

Mzdy v slovenskom zdravotníctve zaostavajú za priemernými mzdami v národnom hospodárstve cca o 10 %. Z detailnejšieho rozboru miezd v sektore vyplýva, že medzi jednotlivými kategóriami pracovníkov existujú nezanedbateľné rozdiely.

piatok, 04. máj 2007, 12:00

V diskusiách o zdravotníctve čoraz častejšie namiesto pojmu zisk používa spojenie „kladný hospodársky výsledok“. Podľa ekonomickej terminológie, ktorá tieto pojmy zaviedla, žiaden rozdiel medzi týmito pojmami neexistuje. Spomenuté termíny sú odvodené od výnosov a nákladov prípadne príjmov a výdavkov. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi resp. príjmami a výdavkami je definovaný ako hospodársky výsledok. Ak je hospodársky výsledok kladný, potom sa dosiahnutý rozdiel nazýva zisk.

nedeľa, 25. február 2007, 9:00 a

Ministerstvo zdravotníctva predložilo v úvode februára dlhoočakávaný návrh zákona o verejnoprávnych poisťovniach. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť zo Všeobecnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne verejnoprávne inštitúcie. Napriek zrejmej snahe ministerstva nastoliť v oblasti zdravotného poistenia nový poriadok je návrh zákona pre trh zdravotného poistenia a poistencov zlým krokom späť.

pondelok, 25. december 2006, 17:00

Ministerstvo zdravotníctva už niekoľko mesiacov pripravuje a analyzuje viaceré zásadné zmeny v systéme financovania zdravotnej starostlivosti. Aj keď konkrétnu podobu riešenia poskytne najskôr v úplnom závere tohto roku, už dnes je zrejmé, že minimálne tri zo štyroch rozpracovaných návrhov prikazujú niektorým skupinám poistencov príslušnosť k jednej z dvoch štátnych zdravotných poisťovní. Bez ohľadu na to, či je takéto obmedzovanie slobodnej voľby zdravotnej poisťovne legitímne alebo nie, jeho realizácia by mala bezpochyby signifikantný dopad na všetky súkromné poisťovne.

piatok, 24. marec 2006, 14:00

Slovenská lekárska komora (SLK) a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa už druhý mesiac nevedia dohodnúť na cene výkonov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. SLK v spore s VšZP argumentuje ekonomicky oprávnenými nákladmi. Jej kalkulácia vykazuje viacero závažných nedostatkov, ktoré odhaľujú skutočné jadro problémov pri dohadovaní ceny.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia