pondelok, 10. december 2007, 17:00

Slovenský parlament schválil na svojej novembrovej schôdzi spornú novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá prináša viaceré zásadné zmeny. Najvýznamnejšou a zároveň najrozporuplnejšou z nich je, že od roku 2008 budú môcť zdravotné poisťovne použiť kladný hospodársky výsledok z verejného zdravotného poistenia výlučne len na úhradu zdravotnej starostlivosti, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

pondelok, 10. december 2007, 16:00

Domácnosti používajú disponibilný príjem na konečnú spotrebu a tvorbu úspor. A práve významný pokles podielu úspor a tým logicky rast podielu spotreby bol odrazom nárastu preferencie spotreby v uplynulých rokoch. Tendencia sa však otáča: sklon k úsporám (podiel úspor na príjme) znovu rastie.

pondelok, 10. december 2007, 15:00
  • Historicky najnižšia miera registrovanej nezamestnanosti
  • Napriek spomaleniu rastu produkcie bol rast HDP stále mimoriadne vysoký
pondelok, 10. december 2007, 13:00
  • Vývoj cien znovu vyvolal znepokojenie
  • Prijatý bol zákon o zavedení eura
pondelok, 10. december 2007, 12:00 a

Hoci zákon o zdravotných poisťovniach poskytuje dobrý základ pre uzatváranie zmlúv medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v praxi naráža na viacero veľkých prekážok. Chýba úprava personálneho a materiálno-technického vybavenia pre laboratóriá a pre nemocnice. Kritériá pre hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti sú stanovené formálne a doteraz neplnili účel, na ktorý boli stanovené. Ďalšou problematickou oblasťou je stanovenie štandardného pásma pre hodnoty indikátorov.

pondelok, 10. december 2007, 11:00

Ak sa normy v zdravotníctve prijímajú nezodpovedne, bez analýzy možných dôsledkov a bez pochopenia širších súvislostí, stúpa neistota sektora a sťažuje sa plánovanie investícií. Príbeh nariadenia vlády o minimálnej sieti istotu sektora nezvýšil, práve naopak. Za jediný rok vývoja sa zmenil názor ministerstva na túto normu najmenej päť ráz, vždy zásadne. Nakoniec vláda schválila dokument, ktorý nie je možné dodržať.

pondelok, 10. december 2007, 10:00

Na Health Management Academy sa v novembri uskutočnil druhý modul vzdelávania pre manažérov zdravotníctve. Témou modulu bola etika v zdravotníctve. V rámci večerného programu mali účastníci možnosť sa zapojiť do diskusie na tému „Etické rozhodnutia v zdravotníctve“. Tri okruhy diskusie vychádzali z reálnych prípadov: predaj obličky cez inzerát, eutanázia Terri Schiavo a nebohé siamské dvojičky Marek a Miško.

pondelok, 10. december 2007, 9:00

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky na lieky sa plánovalo na Slovensku už viacero rokov, ale doteraz sa tento krok nevykonal. Degresívna obchodná prirážka zavádza spravodlivejšie ohodnotenie výkonov distribútorov a lekární a mení motivácie pre preferenciu drahých liekov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia