piatok, 19. január 2007, 17:00

V roku 2007 očakáva Health Policy Institute personálne výmeny na kľúčových postoch rezortu a snahu o naplnenie cieľov vlády neštandardnými nástrojmi zdravotnej politiky. Okrem hrozby odvolania predsedu Úradu pre dohľad Jána Gajdoša očakávame, že zotrvanie Ivana Valentoviča vo funkcii ministra zdravotníctva sa počíta len na mesiace.

piatok, 19. január 2007, 16:00

Dobré vyhliadky pre makroekonomický vývoj v roku 2007 sú výsledkom dlhodobejších faktorov ekonomickej expanzie. Napriek hospodárskopolitickej diskontinuite môžeme počítať s prevažujúcou kontinuitou vo vývoji makroekonomických ukazovateľov (ekonomický rast, inflácia, miera nezamestnanosti).

piatok, 19. január 2007, 15:00
  • Vyprcháva tradičný pesimizmus?
  • Kontroverzné prvky pri hodnotení konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
piatok, 19. január 2007, 14:00 a

Zavedenie druhej sadzby DPH na lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky bolo nevhodným nástrojom na zníženie cien týchto tovarov. Navyše jeho realizácia spôsobuje ďalšie problémy. Ak bolo cieľom vlády znížiť doplatky na lieky a zdra­votnícke pomôcky, pri nezmenenej DPH mohla presmerovať príjmy z DPH do zdravotníctva (cez platbu štátu za poistencov štátu) a následne znížiť doplatky v kategorizácii liekov. Článok vyšiel v časopise .týždeň č. 03/2007.

piatok, 19. január 2007, 13:00

Redukcia siete lôžkových zariadení je nevyhnutná, návrh ministerstva je však nepoužiteľný, vyplýva z analýzy návrhu ministerstva zdravotníctva na redukciu 6 193 lôžok. Zle zvolená metodika, ktorá ignoruje regionálne rozdiely v chorobnosti je zavŕšená nesprávnym zohľadnením migrácie pacientov. Výsledkom je návrh na zrušenie 40 % chronických lôžok, 28 % psychiatrických lôžok, rušenie lôžok na východe Slovenska a naopak nárast ich počtu v Bratislave či centralizácia onkologickej liečby do hlavného mesta.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia