štvrtok, 30. august 2007, 17:00
Populárny mýtus tvrdí, že „najlacnejšou liečbou je prevencia“, pretože náklady na jedno preventívne vyšetrenie alebo zákrok sú spravidla nižšie než liečba jedného vzniknutého ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje v novele zákona o rozsahu (č. 577/2004 Z. z.) zaradenie troch nových preventívnych výkonov do úhrady zo zdravotného poistenia. Návrh nie je podložený zdôvodnením a ani analýzou prínosov a nákladov.
štvrtok, 30. august 2007, 16:00

Pravidelná správa OECD o vývoji zdravotníctva v krajinách OECD za rok 2007 prináša empiricky pozorovaný jav o luxusnej povahe zdravia ako statku. Zaluxusné statky označujeme tie statky, na ktoré vydávame so zvyšovaním príjmov relatívne väčšiu časť príjmu. Zdravie za luxusný statok po prvýkrát označil Kleinman v roku 1974.

štvrtok, 30. august 2007, 15:00

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje vláde, aby mu zrušila úlohu na vypracovanie projektu zlúčenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne. Projekt mal posúdiť pozitíva a negatíva zlúčenia uvedených poisťovní do jednej verejnoprávnej poisťovne a preskúmať jeho dopad na systém verejného zdravotného poistenia.

štvrtok, 30. august 2007, 14:00

V minulom mesiaci sa na Slovensku rozbehli 2 petičné akcie za zavedenie systému jednej zdravotnej poisťovne. Jedna z hlavných signatárok Vlasta Pinterová zdôvodnila cieľ petičnej akcie výrokom, že: „Ak štátom, ako je Kanada, Holandsko alebo Dánsko stačí jedna poisťovňa, myslíme si, že môže stačiť aj Slovensku.“ Autorka uvedeného tvrdenia si zrejme neoverila ako fungujú zdravotné systémy v uvedených krajinách. Ani jedna zo spomenutých krajín totiž nemá systém jednej zdravotnej poisťovne.

štvrtok, 30. august 2007, 13:00

Tesným pomerom 101:99 pretlačila vláda Mirka Topolánka poslaneckou snemovňou zákon o stabilizácii verejných rozpočtov, ktorého súčasťou sú aj prvé kroky reformy zdravotníctva. Intenzívna príprava a rokovania prebiehali už od apríla. Okrem oblasti daní a sociálneho systému prináša reforma zásadné zmeny aj v sektore zdravotníctva, a to v piatich hlavných oblastiach.

štvrtok, 30. august 2007, 10:25

Zdravotníctvo je charakteristické premysleným systémom medicínskeho vzdelávania, avšak nemedicínske vzdelávanie je podcenené. Cieľom projektu Health Management Academy je preto doplniť chýbajúce možnosti vzdelávania nemedicínskeho charakteru, keďže systém zdravotníctva okrem hlavnej medicínskej funkcie pôsobí ako zložitý mechanizmus ekonomických, organizačných, právnych a ľudských vzťahov.

nedeľa, 19. august 2007, 9:33

Maďarská vládna koalícia sa rozhodla zaviesť pluralitný poistný model. Podľa návrhu by malo byť na trhu 5 až 8 zdravotných poisťovní. V každej z nich by mal mať štát minimálne 51-percentný podiel a tvorba zisku má byť obmedzená. Peter Pažitný v komentári vysvetľuje, v čom sú chyby takéhoto nastavenia systému.

štvrtok, 16. august 2007, 13:15

Na základe návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 Health Policy Institute konštatuje, že nemocnice čaká ťažký rok. Na jednej strane sa im spomalí rast výnosov od poisťovní. Na druhej strane sa im rýchlo zvyšujú náklady, ťahané vyššími mzdami (v dôsledku tlaku odborov) a vyššou náročnosťou na personál (v dôsledku prijatého Zákonníka práce).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia