Značka: zdravotné poisťovne

štvrtok, 25. február 2010, 12:00
  1. Príjmy od ekonomicky aktívnych sú mimo­riadne citlivé na vývoj zamestnanosti a priemerných miezd.
  2. Platba štátu má anticyklický charakter a v roku 2009 významne stabilizuje výšku celkových príjmov.
  3. Pružné ceny majú dôležitý tlmiaci charakter a umožňujú poisťovniam flexibilne sa vyrovnávať s externými šokmi.
  4. Zdravotné poisťovne nedokážu účinne kon­trolovať výdavky na SVaLZy a zdravotnícke pomôcky.
štvrtok, 11. február 2010, 12:17

Je nezvyklé prinášať v januári 2010 hodnotenie ekonomických ukazovateľov za rok 2008. Kompletné údaje z účtovných závierok za rok 2009 však budú k dispozícií až v lete 2010. Zároveň sme našim čitateteľom sľúbili, že aj keď sme v roku 2009 nezverejnili rating zdravotných poisťovní, tak sa zameriame na porovnanie niektorých dostupných ukazovateľov. Zdroje údajov sú priamo z účtovných závierok zdravotných poisťovní za rok 2008 a z ÚDZS.

sobota, 16. január 2010, 17:00

Najprospešnejšie opatrenie zdravotnej politiky bolo referencovanie cien liekov

Rok 2009 bol aj v zdravotníctve výrazne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy. Tá výrazne okresala príjmy zdravotných poisťovní.

sobota, 16. január 2010, 13:00

Od reformy zdravotníctva v roku 2004 ubehlo práve 5 prestupových sezón. Obhliadnime sa späť, ako boli jednotlivé zdravotné poisťovne v získavaní poistencov úspešné. Údaje dokumentujú príchody a odchody poistencov výlučne v rámci kampaní a neberú do úvahy zmeny poistného kmeňa z titulu narodenia, úmrtia, spájania poisťovní a ani prevody poistných kmeňov. Jedná sa tak o zmeny odzrkadľujúce dobrovoľné správanie poistencov vzhľadom k výberu zdravotnej poisťovne.

piatok, 16. október 2009, 23:55

Desatoro pre zlepšenie trhu zdravotného poistenia na Slovensku

Súčasnú diskusiu o alternatívach štruktúry trhu považujeme za veľmi podnetnú. Štruktúra trhu je podľa nás zrkadlom inštitucionálneho a regulačného rámca. Uvádzame 10 zásadných parametrov prostredia, ktoré by podľa nás mohli viesť k lepšiemu konkurenčnému prostrediu. A z neho budú benefitovať predovšetkým spotrebitelia - poistenci.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia