sobota, 16. január 2010, 17:00

Najprospešnejšie opatrenie zdravotnej politiky bolo referencovanie cien liekov

Rok 2009 bol aj v zdravotníctve výrazne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy. Tá výrazne okresala príjmy zdravotných poisťovní.

sobota, 16. január 2010, 16:00

V dvoch predchádzajúcich dieloch (III) sme sa venovali doterajšej skúsenosti s makroekonomickou stabilizáciou, predstave vlády o fiškálnej konsolidácii a jej bariéram, aj vnútorným stabilizujúcim silám v ekonomike. V poslednej časti nášho malého seriálu článkov venovaných očakávanej makroekonomickej stabilizácii hodnotíme aktuálne dáta naznačujúce prekonanie dna recesie a navrhujeme niekoľko princípov, ktoré by mala zohľadniť budúca makroekonomická politika.

sobota, 16. január 2010, 15:00

MZ SR na začiatku decembra oznámilo, že 25 vybraným nemocniciam poskytne návratnú finančnú výpomoc (NFV) v objeme 130 mil. eur na splatenie ich záväzkov. Celková suma 130 mil. eur je nižšia ako MZ SR sľubovalo (200 mil. eur) a zároveň je podstatne vyššia ako sme v HPI predpokladali. V júlovom komentári sme odhadovali, že suma určená na „oddlženie“ dosiahne približne 33 mil. eur.

sobota, 16. január 2010, 14:00

Emancipovaný poistenec v systéme verejného zdravotného poistenia

sobota, 16. január 2010, 13:00

Od reformy zdravotníctva v roku 2004 ubehlo práve 5 prestupových sezón. Obhliadnime sa späť, ako boli jednotlivé zdravotné poisťovne v získavaní poistencov úspešné. Údaje dokumentujú príchody a odchody poistencov výlučne v rámci kampaní a neberú do úvahy zmeny poistného kmeňa z titulu narodenia, úmrtia, spájania poisťovní a ani prevody poistných kmeňov. Jedná sa tak o zmeny odzrkadľujúce dobrovoľné správanie poistencov vzhľadom k výberu zdravotnej poisťovne.

sobota, 16. január 2010, 12:00

Rakúska vláda sa pred rokom zhodla, že zdravotné poisťovne budú potrebovať pravidelné dodatočné financie od štátu. V decembri došlo k zhode aj na podmienkach a výške tejto pomoci.

sobota, 16. január 2010, 11:00

Hoci na jar 2009 ministerstvo zdravotníctva ustúpilo od plánu presadiť štátnu kontrolu nad neziskovými organizáciami (viď Štátne neziskové organizácie nebudú, IntoBalance 1/2009), takáto zmena sa nakoniec predsa len dostala do legislatívy. 2. decembra 2009 schválil parlament poslanecký návrh zákona, ktorým sa menia pravidlá pre nemocnice, ktoré sú neziskovými organizáciami a ktorých spoluzakladateľom bol štát. Autormi návrhu sú poslanci J. Valocký a R. Madej (Smer-SD).

sobota, 16. január 2010, 10:00

Analýza verejných výdavkov krajín V4 očami maďarských analytikov

Maďarskí analytici Gábor Kiss a Róbert Szemere z Národnej banky Maďarska zverejnili veľmi zaujímavé porovnanie štruktúry výdavkov v krajinách V4. Vo svojom článku nazvanom „Jablká s hruškami?“, ktorý bol zverejnený v máji 2009 analyzujú verejné výdavky krajín V4, pričom sa snažia jednotlivé položky korigovať, aby vzájomné porovnanie nebolo skreslené. Zároveň v tejto analýze neberú do úvahy vplyv ekonomického cyklu.

sobota, 16. január 2010, 9:00

Na tomto mieste venujeme pravidelne priestor záverečným prácam vzdelávacieho programu Manažér na Health Academy Managment (HMA, viac informácií viď www.hma.sk). Po absolvovaní desiatich vyučovacích modulov majú študenti HMA za úlohu spracovať tému o slovenskom zdravotníctve a využiť pritom poznatky zo vzdelávania. V tomto čísle IntoBalance prinášame záverečnú prácu z prvého ročníka programu Manažér, ktorú v júni 2008 prezentoval MICHAL BAHELKA zo spoločnosti RZP, a.s., ktorá je poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia