štvrtok, 19. apríl 2012, 11:25

Indikátory kvality slúžia na monitorovanie a hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovateľa a ich porovnávanie s ostatnými poskytovateľmi. V užšom zmysle môžu byť vnímané ako špecifické výstupy, ktoré poskytovateľ za určitých podmienok dosahuje. Ich legislatívny rámec je zachytený v §7, zákona č. 581/2004 Z. z. 

pondelok, 13. september 2010, 23:36
Ing. Mgr. Martin Filko, MSc (*11. novembra 1980, Nižná) je ekonóm, bývalý poradca ministra financií Počiatka, ministra zdravotníctva Uhliarika, ministra školstva Jurzycu, premiérky Radičovej, ex-riaditeľ pre stratégiu v zdravotnej poisťovni Union a súčasný riaditeľ IFP a hlavný ekonóm MF SR.
nedeľa, 30. august 2009, 22:08

Epidemiológia sa zaoberá štúdiom faktorov ovplyvňujúcich zdravie a chorobnosť obyvateľstva. Predstavuje podklad k opodstatneniu zásahov v oblasti verejného zdravotníctva a preventívneho lekárstva. Epidemiológia je považovaná za základ metodológie výskumu vo verejnom zdravotníctve a umožňuje monitorovať efekt investícií v tejto oblasti. V medicíne založenej na dôkazoch pomáha identifikovať rizikové faktory ochorení a určovať optimálne prístupy ku klinickej liečbe.

nedeľa, 30. august 2009, 21:48

Štandardy predstavujú akceptované princípy postupu diagnostickej a terapeutickej starostlivosti o pacienta, ktoré odrážajú vysoký stupeň klinickej istoty

nedeľa, 30. august 2009, 20:49

Incidenciou označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie. Incidencia je podobne ako prevalencia ukazovateľom morbidity (chorobnosti).

pondelok, 24. august 2009, 22:21

Health Maintenance Organisation (HMO) je organizácia, ktorá poskytuje alebo zabezpečuje riadenú starostlivosti v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (nemocnice, lekári atď.). Tieto organizácie sú špecifickým typom poisťovní (prevažne ziskových), ktoré financujú zdravotnú starostlivosť svojim poistencom podľa dopredu určených pravidiel u sieti svojich zmluvných poskytovateľov. 

piatok, 21. august 2009, 2:22
streda, 19. august 2009, 16:33
streda, 19. august 2009, 15:25

Iatrogénne poškodenie je poškodenie pacienta spôsobené lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom, napr. chybným výkonom, nesprávnym postupom ale aj nevhodným správaním. Medzi iatrogénne poškodenia patria napr. poškodenia spôsobené liekovými interakciami alebo nozokomiálne infekcie.

streda, 19. august 2009, 15:12
Chartu práv pacienta v Slovenskej republike schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 11. apríla 2001 uznesením č. 326. Charta práv pacienta v Slovenskej republike Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, […]

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia