streda, 19. august 2009, 14:52
streda, 19. august 2009, 4:19
streda, 19. august 2009, 4:18
utorok, 18. august 2009, 21:58
utorok, 18. august 2009, 2:51
utorok, 18. august 2009, 2:28

Osobné zdravotné účty (angl. medical saving accounts, MSA, resp. health saving accounts, HSA) predstavujú jednu z foriem financovania zdravotníctva prostredníctvom daňovo zvýhodneného sporenia na osobných účtoch, pričom použitie prostriedkov je viazané na zdravotnú starostlivosť.

utorok, 18. august 2009, 2:13

OTC (angl. skr. over-the-counter) – viď Voľnopredajné lieky

pondelok, 17. august 2009, 23:46

O degresívnej obchodnej prirážke (nepresne degresívna marža) hovoríme vtedy, ak podiel ceny obchodného výkonu distribučného a lekárenského reťazca ku koncovej cene lieku klesá so stúpajúcou koncovou cenou lieku. Podrobne sa problematike degresívnej obchodnej prirážky venuje článok Angeliky Szalayovej publikovaný v IntoBalance 11/2007.

nedeľa, 16. august 2009, 4:34
piatok, 14. august 2009, 2:49

Indikátor spotrebiteľskej dôvery je súhrnná charakteristika, ktorá približuje celkovú očakávanú spotrebiteľskú dôveru obyvateľstva. Tento súhrnný ukazovateľ je vypočítaný ako aritmetický priemer sáld predpokladaného vývoja ekonomiky, nezamestnanosti a predpokladaného vývoja finančnej situácie a úspor vo vlastnej domácnosti, (nezamestnanosť je s opačným znamienkom). Všetky štyri zložky majú rovnakú váhu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia