piatok, 01. jún 2007, 4:00

V aprílovom vydaní newslettera sme upozornili na viacnásobné porušenie zákona zo strany ministerstva zdravotníctva pri kategorizácii liečiv (článok Aprílová kategorizácia v rozpore so zákonom). Okrem nerešpektovania referenčného systému neboli v Zozname liekov uvedené lieky bez doplatkov v tých skupinách liečiv, v ktorých to zákon výslovne predpokladá. Problémy s aprílovou kategorizáciou pokračujú.

streda, 28. marec 2007, 10:02

Praktickí lekári vo viacerých krajoch Českej republiky vstúpili do štrajku, ich ambulancie zostali dnes zatvorené. Požadujú vyššie platby od zdravotných poisťovní. Štrajk sa týka najmä Zlínskeho, Juhomoravského, Olomouckého, Karlovarského kraja a Vysočiny, uvádza denník MF Dnes.

utorok, 20. február 2007, 17:21

Expanzívny rast nákladov na lieky predstavuje pre rezort zdravotníctva riziko finančnej neudržateľnosti. Plošné zníženie cien liekov k 15. marcu 2007 zo strany ministerstva zdravotníctva považuje Health Policy Institute za správny krok. Navrhované plošné zníženie cien má však dva nedostatky: (1) neodzrkadľuje rozdiely medzi liekmi (odlišné pomery medzi prínosom pre pacienta a  nákladmi) a (2) viac vyhovuje výrobcom originálnych liekov a je menej výhodné pre výrobcov generík.

štvrtok, 01. február 2007, 11:34

Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast si myslí, že ich Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa diskriminujú. Zvýšenie kapitačných platieb podľa prezidentky asociácie K. Prcúchovej nezodpovedá nárastu zdrojov poisťovní, uviedla agentúra SITA.

utorok, 22. august 2006, 13:00

programovom vyhlásení novej vlády sa uvádza, že „v oblasti nepriamych daní vláda navrhne zavedenie zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na niektoré tovary a služby, pričom okruh týchto tovarov a služieb sa bude podľa vývoja verejných financií rozširovať.“ Aj keď ide o nekonkrétne vyjadrenie, minister zdravotníctva aj premiér niekoľkokrát verejne vyhlásili, že medzi tieto tovary by mali patriť aj lieky a v návrhoch zaznela sadzba DPH 5 %.

pondelok, 01. máj 2006, 23:14

Od 1. mája 2006 platí nové cenové opatrenie ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo ním dereguluje väčšinu cien v zdravotníctve. Niektoré ustanovenia cenového výmeru nadobudnú účinnosť až k 1. januáru 2007 (deregulácia nájomného).

streda, 26. apríl 2006, 12:00
Regulácia cien je komplikovaný systém. Od reformy zdravotníctva sa očakávalo jeho podstatné zjednodušenie a aplikácia trhových mechanizmov. Nestalo sa tak. (Ad: Efektívna lieková politika a marže lekárnikov, IntoBalance 3/2006)
piatok, 24. marec 2006, 14:00

Slovenská lekárska komora (SLK) a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa už druhý mesiac nevedia dohodnúť na cene výkonov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. SLK v spore s VšZP argumentuje ekonomicky oprávnenými nákladmi. Jej kalkulácia vykazuje viacero závažných nedostatkov, ktoré odhaľujú skutočné jadro problémov pri dohadovaní ceny.

piatok, 24. marec 2006, 13:00

Lieková politika je komplex opatrení, ktoré pri správnom použití a nastavení pomôže efektívne využívať vzácne solidárne zdroje. Patrí medzi ne i cenová regulácia, ktorej podmnožinou je regulácia cenovej prirážky za obchodný výkon. České ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo siahnuť po úprave lineárnej sadzby cenovej prirážky – znížením z 32 % na 29 %. Niežeby v českom systéme nebol priestor na zníženie výdavkov na lieky, prijaté opatrenie však nemôže zostať jedinou zmenou, inak sa problém rastúcich výdavkov na lieky nerieši, len odsúva.

utorok, 07. marec 2006, 19:26

Posledné dni rezonuje spor medzi Slovenskou lekárskou komorou a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Tento spor nie je spôsobený reformou zdravotníctva. Dokonca v ňom vôbec nejde o finančné ohodnotenie lekárov. To sú len zástupné dôvody, na ktoré naleteli politici, lekári i pacienti. A žiaľ, ako neraz, i novinári.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia