Vychádza každý štvrťrok
 
 
štvrtok, 19. november 2009, 3:00

Od 1. 11. 2009 vstúpila do platnosti novela vyhlášky, ktorá upravuje postup určenia úhrady pri kategorizácii liekov. Najzásadnejším dôsledkom jej znenia je zvýšenie podielu spoluúčasti na liekoch viac ako 3-násobne: z 13 na 44 %! Pri neexistencii maximálneho limitu na spoluúčasť to môže mať katastrofické finančné dopady pre chronických pacientov.

štvrtok, 12. november 2009, 12:04

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok. Pripomienkové konanie trvá do 4. decembra 2009.

utorok, 18. august 2009, 2:13

OTC (angl. skr. over-the-counter) – viď Voľnopredajné lieky

pondelok, 17. august 2009, 23:46

O degresívnej obchodnej prirážke (nepresne degresívna marža) hovoríme vtedy, ak podiel ceny obchodného výkonu distribučného a lekárenského reťazca ku koncovej cene lieku klesá so stúpajúcou koncovou cenou lieku. Podrobne sa problematike degresívnej obchodnej prirážky venuje článok Angeliky Szalayovej publikovaný v IntoBalance 11/2007.

piatok, 14. august 2009, 0:25

Placebo je substancia, ktorú pacient akceptuje ako liek, pričom ale nemá špecifický terapeutický efekt. Placebo efekt je terapeutický účinok inertného lieku a používa sa aj v zmysle psychosociálneho účinku každej liečby.

štvrtok, 13. august 2009, 19:39

Originálny liek je liek, ktorý bol získaný na základe vývoja a výskumu nového liečiva (účinnej látky). Z dôvodu finančnej náročnosti takéhoto výskumu požíva originálny liek patentovú ochranu na určité časové obdobie, kedy ho smie vyrábať len majiteľ tejto patentovej ochrany.

štvrtok, 13. august 2009, 19:39

Generický liek je liek, ktorý je distribuovaný bez patentovej ochrany. Generický liek musí mať zhodný obsah a množstvo účinnej látky, zhodný profil bezpečnosti a účinnosti ako mal originálny liek. Môže sa od neho líšiť kvalitatívnym alebo kvantitatívnym obsahom pomocných látok a môže mať aj odlišnú liekovú formu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia