Vychádza každý štvrťrok
 
 
pondelok, 19. december 2011, 9:33 a

Niekoľko poznámok k novej farmaceutickej legislatíve

Je dobré, keď sú zákony jasné. Každý vie, čo môže a čo nie. Od začiatku decembra 2011 nadobudli účinnosť nové zákony regulujúce farmaceutický priemysel a ich vzťah k zdravotníckym pracovníkom. Ešte predtým, ako zákony nenadobudli účinnosť, bolo z debát a diskusií o ich obsahu zrejmé, že viaceré ustanovenia týchto zákonov požiadavku jasnej formulácie pravidiel nespĺňajú.

piatok, 15. júl 2011, 1:37

S uzávierkou júnového vydania Zdravotnej politiky sme čakali na výsledok posledného zasadnutia parlamentu pred letnými prázdninami. Na programe schôdze NR SR boli tri zdravotnícke zákony.

piatok, 10. december 2010, 1:29

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, zrušenie odporúčacích lístkov, limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky, prísnejšie kritériá platobnej schopnosti poisťovní, povinné zverejňovanie zmlúv... Parlament schválil balík zmien v zdravotníctve.

utorok, 02. november 2010, 0:02

Ministerstvo zdravotníctva predložilo v septembri do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona 577/2004 o rozsahu. Predmetom tejto novely sú zmeny v kategorizácii liečiv. O niektorých sme vás informovali v minulomesačnom vydaní Zdravotnej politiky. Dnes prinášame podrobnosti o ďalších navrhovaných úpravách v kategorizácii. Autorka článku Angelika Szalayová sa aktívne zúčastnila prípravy návrhu, ktorý je dnes v legislatívnom procese.

nedeľa, 26. september 2010, 2:54

Ministerstvo navrhuje zmeny v procese kategorizácie liečiv. Cieľ: vyššia transparentnosť, jednoduchšia administrácia, vyššia elektronizácia, vyššia dostupnosť informácií. V pripomienkovaní je novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu.

pondelok, 29. marec 2010, 1:33

Napriek deklaráciám vlády o dosiahnutí cieľa v podobe zníženia spoluúčasti v zdravotníctve, najmä doplatkov na lieky hradených z  verejného zdravotného poistenia, oficiálne dáta ukazujú na opak.

piatok, 26. február 2010, 19:31

Doplatky pacientov na lieky, hradené z verejného zdravotného poistenia, sa od roku 2005 zvýšili o 51 %. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

sobota, 16. január 2010, 17:00

Najprospešnejšie opatrenie zdravotnej politiky bolo referencovanie cien liekov

Rok 2009 bol aj v zdravotníctve výrazne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy. Tá výrazne okresala príjmy zdravotných poisťovní.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia