Tlačové správy

piatok, 01. jún 2007, 7:00

Dokument obsahuje štandardné nástroje zdravotnej politiky, ktoré sú zbytočne devalvované politickým zadaním riešenia situácie v zdravotníctve.

utorok, 15. máj 2007, 17:41

Ministerstvo zdravotníctva predkladá 16. mája 2007 na rokovanie vlády Správu o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR. Podľa Health Policy Institute dokument obsahuje štandardné nástroje zdravotnej politiky, ktoré sú zbytočne devalvované politickým zadaním riešenia situácie v zdravotníctve.

streda, 04. apríl 2007, 14:06

Health Policy Institute (HPI) víta dohodu ministerstva zdravotníctva a zdravotných poisťovní na zrušení prvých desiatich nemocníc. Zoznam nemocníc, s ktorými poisťovne neplánujú uzatvoriť zmluvy, zverejnila včera televízia Markíza. Touto redukciou by sa mal podľa HPI lôžkový fond zmenšiť o 1211 postelí, pričom ročné náklady na ústavnú starostlivosť v týchto zariadeniach predstavovali 575 miliónov Sk.

štvrtok, 22. marec 2007, 7:57

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič v reakcii na hromadnú pripomienku proti násilnému prepoisťovaniu novinárom povedal, že denne dostáva desiatky listov od občanov, ktorí ho vyzývajú zaviesť systém jednej poisťovne. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme zisťovali, koľko takýchto podporných listov minister naozaj dostal. Bolo ich od 2. 1. do 2. 3. 2007 presne 7 (sedem).

piatok, 02. marec 2007, 23:17

Asociácia súkromných lekárov SR navrhuje naplniť minimálnu zdravotnú sieť konkrétnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Súčasná minimálna verejná sieť totiž existuje len v podobe "smerných" čísiel pre jednotlivé samosprávne kraje, konkrétnymi menami ju zapĺňajú až zdravotné poisťovne na základe kritérií kvality a ceny. Podľa Health Policy Institute aktivita súkromných lekárov potláča konkurenciu a prináša zásadné riziká tak pre pacientov, ako i pre samotných lekárov.

piatok, 02. marec 2007, 23:08

Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť, očierňuje svojich kritikov a vyhýba sa rokovaniu s poverenými zástupcami občanov o hromadnej pripomienke k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, konštatujú organizátori hromadnej pripomienky. Ministerstvo zdravotníctva odmieta uznať dostatočný počet podporovateľov hromadnej pripomienky s argumentom, že pripomienky občanov musia byť každým vlastnoručne podpísané. Toto vyhlásenie je hrubo zavádzajúce a usvedčuje ministerstvo buď z neznalosti Legislatívnych pravidiel vlády SR, alebo z ich účelovej dezinterpretácie.

streda, 28. február 2007, 17:57

Organizátori hromadnej pripomienky proti obmedzovaniu výberu zdravotnej poisťovne odmietajú tvrdenia ministerstva zdravotníctva o nedostatočnom počte podpisov. Legislatívne pravidlá vlády neupravujú formu stotožnenia sa s hromadnou pripomienkou a verejnosti výslovne umožňujú aj elektronické zasielanie pripomienok. Výklad ministerstva preto organizátori považujú za účelový, so snahou zabrániť verejnosti uplatniť svoje pripomienky k násilnému prepoisťovaniu poistencov štátu. S hromadnou pripomienkou k novele zákona 580/2004 Z.z. za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne sa pritom až do večera 28. februára stotožnilo takmer 3000 občanov.

utorok, 20. február 2007, 17:21

Expanzívny rast nákladov na lieky predstavuje pre rezort zdravotníctva riziko finančnej neudržateľnosti. Plošné zníženie cien liekov k 15. marcu 2007 zo strany ministerstva zdravotníctva považuje Health Policy Institute za správny krok. Navrhované plošné zníženie cien má však dva nedostatky: (1) neodzrkadľuje rozdiely medzi liekmi (odlišné pomery medzi prínosom pre pacienta a  nákladmi) a (2) viac vyhovuje výrobcom originálnych liekov a je menej výhodné pre výrobcov generík.

utorok, 06. február 2007, 17:13

Návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach je nekompatibilný s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Porušuje základné princípy právneho štátu: narušuje princíp deľby moci, spochybňuje právnu istotu, prináša retroaktívne ustanovenia a vedie k diskriminácii niektorých subjektov na trhu. Ak by bol zákon prijatý v navrhovanom znení, dostal by sa zrejme do rozporu s Ústavou SR.

streda, 31. január 2007, 15:17

Health Policy Institute nepovažuje zvýšenie miezd zdravotníkov o 30 percent za reálne. Podľa Petra Pažitného by sa mzdy v zdravotníctve mohli v tomto roku zvýšiť o 7 až 10 percent. Po očistení od inflácie by reálny rast tak mohol dosiahnuť 4 až 7 percent.

streda, 24. január 2007, 12:27

Vláda Roberta Fica odvolala na návrh ministra zdravotníctva v stredu 24. januára 2007 z funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Jána Gajdoša. Health Policy Institute označuje tento deň za čierny deň pre slovenské zdravotníctvo. HPI to považuje za dôkaz straty nezávislosti tejto inštitúcie a jej faktické podriadenie vláde a ministerstvu zdravotníctva.

streda, 24. január 2007, 11:34

Žiadna zo zmien v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň avizoval predseda vlády Robert Fico, nerieši problémy rezortu. Zdravotné poisťovne sú dnes stabilizujúcim prvkom dnešného systému. Slovenské zdravotníctvo dnes čelí úplne iným problémom, ktoré treba riešiť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia