Tlačové správy

piatok, 09. máj 2008, 16:58

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou označil rozhodnutie akcionára Európskej zdravotnej poisťovne, a.s. o jej zrušení a následnej likvidácii za nezodpovedné a neuvážené. "Viac ako 120 tisíc poistencov sa týmto krokom ocitlo na ulici," povedal na piatkovej tlačovej besede predseda úradu Richard Demovič. Vzniknutú situáciu dokonca označil za krízovú. Health Policy Institute s týmto hodnotením nesúhlasí. Reformná legislatíva počítala s možnosťou odchodu poisťovne z trhu, nešlo preto o krízovú situáciu. Zákon ukladá v takomto prípade ÚDZS konať - a úrad si svoje povinnosti splnil. Poistenci v  prípade zrušenia EZP však neboli žiadnym spôsobom ohrození.

utorok, 06. máj 2008, 17:46

V súvislosti so zrušením a vstupom Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) do likvidácie nariadil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dočasný prevod poistného kmeňa najmenšej zdravotnej poisťovne na štátnu Spoločnú zdravotnú poisťovňu. Podľa HPI tým ÚDZS aktívne podporil vládny koncept budovania štátneho zdravotníctva.

utorok, 06. máj 2008, 14:15

Health Policy Institute sa zásadne nestotožňuje s tvrdeniami ministerstva zdravotníctva (MZ), že v prípade zdravotných poisťovní je akciová spoločnosť nevhodnou právnou formou. Zdravotné poisťovne dnes nezaťažujú verejné financie svojimi dlhmi a plnia si svoje záväzky v lehote splatnosti. Ako akciové spoločnosti majú transparentné orgány, adresných vlastníkov, jasné pravidlá účtovníctva, podliehajú nezávislému auditu ako aj dohľadu regulátora.

pondelok, 05. máj 2008, 12:10

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo s účinnosťou od 1. 7. 2008 návrh cenového opatrenia, na základe ktorého budú plošne znížené ceny regulovaných liekov. Cieľom zníženia maximálnej ceny o 7,4 % je zníženie nárastu nákladov na lieky v druhom polroku 2008. Podľa výpočtov ministerstva by mohol objem ušetrených finančných prostriedkov predstavovať 900 miliónov slovenských korún.

štvrtok, 14. február 2008, 11:28

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložil v minulom roku 2007 pokuty v celkovej výške takmer 28 miliónov Sk. Úrad by chcel uhradené pokuty odvádzať do osobitného fondu na úhradu mimoriadne finančne náročných zdravotníckych výkonov. Podľa HPI je takýto návrh nesystémový, nešťastný a nepodložený.

utorok, 11. december 2007, 17:26

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR by mal medziročný nárast príjmov zdravotných poisťovní v roku 2008 dosiahnuť 15,6 %. V skutočnosti však bude nárast príjmov na úrovni približne 9,5 %. Ministerstvo tak nesprávnou interpretáciou čísel v rozpočte vyvoláva v poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prehnané očakávania nárastu objemu zdrojov.

piatok, 26. október 2007, 11:39

Schválenim novely zákona o zdravotných poisťovniach štát zneužil svoj monopol na moc a porušil nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. Health Policy Institute varuje, že po úspešnom útoku na zisk zdravotných poisťovní sa môžu stať terčom štátnej moci akékoľvek ďalšie súkromné inštitúcie.

štvrtok, 04. október 2007, 11:05

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) pripravil verejné diskusné fórum na tému "Patrí zisk do zdravotníctva?". Podujatie sa uskutoční v stredu 10. októbra o 16:30 v Zichyho paláci v Bratislave.

štvrtok, 16. august 2007, 13:15

Na základe návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 Health Policy Institute konštatuje, že nemocnice čaká ťažký rok. Na jednej strane sa im spomalí rast výnosov od poisťovní. Na druhej strane sa im rýchlo zvyšujú náklady, ťahané vyššími mzdami (v dôsledku tlaku odborov) a vyššou náročnosťou na personál (v dôsledku prijatého Zákonníka práce).

streda, 15. august 2007, 15:38

Analytici Health Policy Institute predstavili novinárom pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. HPI očakávalo, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva – vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Formulácie nad rámec takejto údržby sú nejednoznačné a potenciálne zneužiteľné. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

piatok, 27. júl 2007, 12:08

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh minimálnej siete lôžkových zariadení. Podľa Health Policy Institute je tento návrh - s výnimkou menného zoznamu 42 nemocníc - dobrým materiálom. Zoznam nemocníc s garantovanou zmluvou so zdravotnými poisťovňami navrhuje HPI z návrhu vypustiť.

štvrtok, 26. júl 2007, 11:34

Ministerský návrh novely zákona o poskytovateľoch má jasne čitateľnú ambíciu vylepšiť platnú legislatívu, spresniť definície a zapracovať skúsenosti z aplikačnej praxe. Viaceré navrhnuté formulácie potrebujú ešte vecné i štylistické úpravy (najmä v časti o odborných zástupcoch), ale to je nakoniec zmyslom pripomienkového konania. Spomedzi navrhnutých zmien sa však vymyká jedna, ktorá predstavuje významný negatívny zásah do zdravotného systému. Health Policy Institute zásadne nesúhlasí s návrhom na zastavenie transformácie štátnych zdravotníckych zariadení.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia