Tlačové správy

nedeľa, 09. november 2008, 14:00

HPI víta návrh ministerstva vnútra na transformáciu nemocnice MV a súhlasí i s jeho ekonomickým odôvodnením. HPI odporúča ministerstvu zdravotníctva, aby z rovnakých dôvodov prešli procesom transformácie na akciové spoločnosti aj ostatné štátne zdravotnícke zariadenia (príspevkové organizácie).

nedeľa, 09. november 2008, 9:00

Podľa ministerstva financií (MF SR) dosiahne podiel zdrojov v zdravotníctve v nasledujúcich rokoch 6,7 % HDP. Podľa nášho názoru to bude 6,0 % HDP. Nesúlad v odhadoch je daný rozdielnou optikou nazerania na priame platby obyvateľstva. MF SR ich prognózuje výrazne vyššie ako HPI. Čo sa týka celkového objemu verejných zdrojov v zdravotníctve, panuje medzi návrhom rozpočtu MF SR a prognózou HPI vzácna zhoda.

sobota, 25. október 2008, 22:30

Health Policy Institute upozorňuje na zásadný nedostatok materiálu ministerstva zdravotníctva o oddlžení: chýba mu finančné krytie v budúcoročnom rozpočte. Z navrhovaných troch riešení sa len jedno týka oddlženia - agentúra pre riadenie dlhu MZ (Veriteľ II). Ďalšie dve z troch navrhovaných alternatív riešenia zadlženosti totiž v skutočnosti nie sú oddlžením.

streda, 15. október 2008, 13:52

HPI víta návrh ministerstva vnútra (MV SR) na transformáciu nemocnice MV SR na akciovú spoločnosť. HPI súhlasí, že to prispeje k ich efektívnemu fungovaniu, transparentnému hospodáreniu a zvýšeniu kvality v poskytovaní služieb. HPI odporúča ministerstvu zdravotníctva, aby z rovnakých dôvodov prešli procesom transformácie na akciové spoločnosti aj ostatné štátne zdravotnícke zariadenia - príspevkové organizácie.

streda, 15. október 2008, 13:42

Podľa HPI je zdravotná poisťovňa Union finančne zdravá a stabilná. Spomedzi všetkých poisťovní vykazuje najlepšiu celkovú likviditu ako aj najvyššiu mieru finančnej samostatnosti.

utorok, 07. október 2008, 13:23

Health Policy Institute sa ospravedlňuje Spoločnej zdravotnej poisťovni, a.s. (SZP) za to, že v publikácii Rating zdravotných poisťovní 2008 neuviedol informáciu o poskytovaní bezplatného očkovania proti chrípke pre poistencov tejto zdravotnej poisťovne. Vo výslednom hodnotení tak touto chybou pripravil SZP o 0,8 bodu. SZP podľa metodiky HPI mala získať 65,9 bodu, nie 65,1 bodu. Hoci výsledné poradie ratingu sa tým nemení, autorov táto chyba veľmi mrzí. Opravenú publikáciu si môžete stiahnuť tu.

streda, 01. október 2008, 17:52

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a o zdravotnom poistení. Ak zmeny potvrdí parlament, získa vláda kompetenciu schvaľovať rozpočty zdravotných poisťovní. Novela upravuje spôsob prerozdelenia: k parametrom veku a pohlaviu pridáva parameter ekonomickej aktivity a zvyšuje podiel prerozdelenia na 95 %. Platba za poistencov štátu by mala byť v budúcom roku vo výške 4,75 % priemernej mzdy.

pondelok, 22. september 2008, 13:16

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa podľa Petra Pažitného z Health Policy Institute snaží, aby poistenci za neho vyriešili to, čo on vyriešiť nezvládol. Pažitný tak reagoval na štvrtkové vyhlásenia úradu o tom, že poistenci zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovne (EZP) podaním prihlášky do niektorej z existujúcich zdravotných poisťovní využijú svoje právo na zmenu, čím vyriešia sami terajšiu situáciu.

streda, 30. júl 2008, 17:33

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o zdravotnom poistení. Návrh mení pravidlá prerozdelenia, stanovuje povinnosť všeobecným lekárom uzatvoriť zmluvy s poisťovňami, mení spôsob výpočtu platobnej schopnosti poisťovní a súkromným poisťovniam pridáva povinnosť predkladať svoje rozpočty na schválenie vo vláde.

utorok, 08. júl 2008, 16:24
Podľa Health Policy Institute je zmluvná voľnosť a flexibilné ceny kľúčovým prvkom Zajacovej reformy. Zmluvné ceny charakterizujú nákupnú politiku zdravotnej poisťovne. Priemernú cenu však svojou trhovou váhou najviac ovplyvňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Súčasné priemerné zmluvné ceny pre fakultné nemocnice ich zvýhodňujú oproti všeobecným nemocniciam väčšmi ako by zodpovedalo náročnosti prípadov a komplexnosti liečby, ktoré vykonávajú.
streda, 11. jún 2008, 16:14

Detské kardiocentrum sa stane súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. V utorok sa na tom dohodla komisia, ktorá sa týmto problémom zaoberala a dnes toto rozhodnutie potvrdil minister zdravotníctva Richard Raši.

utorok, 27. máj 2008, 18:25

Hospodárske noviny priniesli informáciu o údajnom plánovanom odchode ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča z funkcie. Health Policy Institute (HPI) považuje dva roky, počas ktorých bol na čele rezortu za premárnené obdobie. Valentovič ako minister nedokázal predstaviť žiadnu víziu zdravotníctva. Nepresvedčil o svojej kompetencii ani zdravotníkov, ani verejnosť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia