Značka: 576/2004 Z.z.

utorok, 21. apríl 2009, 23:20

V prvom čítaní poslanci NR SR schválili poslaneckú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Návrh obsahuje podmienku trojdňového časového odstupu medzi poučením a výkonom interrupcie. Cieľom 72-hodinovej ochrannej lehoty je podľa predkladateľov Ľ. Muškovej a Š. Zelníka "vytvoriť žene priestor pre slobodné zváženie svojho dôležitého rozhodnutia."

pondelok, 07. január 2008, 13:00

Informovaný súhlas je významným pilierom moderného ponímania zdravotníctva a výrazným spôsobom zapája pacienta do procesu liečby, pričom zvyšuje jeho právne aj zdravotnícke povedomie. Autor poukazuje na praktické nedostatky jeho súčasnej slovenskej úpravy. Článok, ktorý bol publikovaný v časopise Via Practica uverejňujeme s láskavým súhlasom vydavateľstva Solen.

pondelok, 07. január 2008, 11:00

Parlament schválil na sklonku roku 2007 novely väčšiny zdravotníckych zákonov. Článok analyzuje zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti, ktoré pod číslom 662/2007 Z. z. nadobudli účinnosť 1. januára 2008 (s výnimkou rajonizácie, ktorá začína od 31. marca 2008).

štvrtok, 06. december 2007, 13:00

Parlament schválil novely niektorých zdravotníckych zákonov - o rozsahu, o poskytovateľoch a o zdravotnej starostlivosti. Schválené novely zastavujú transformáciu štátnych nemocníc, zavádzajú rajóny, povinné odporúčacie lístky na vyšetrenie u špecialistu, preventívny dychový test na Helicobactera pylori či rozširujú rozsah hradenej kúpeľnej starostlivosti.

pondelok, 17. september 2007, 18:41

Ministerstvo zdravotníctva upustilo od zrušenia výhrady svedomia pre lekárov. Vyplýva to z výsledku pripomienkového konania k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa pôvodného návrhu ministerstva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemal mať možnosť odmietnuť poskytnúť starostlivosť, ak mu v tom bráni osobné presvedčenie. Toto ustanovenie využívali lekári, ktorí odmietali umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.

streda, 15. august 2007, 15:38

Analytici Health Policy Institute predstavili novinárom pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. HPI očakávalo, že po roku vládnutia bude predstavená vízia zdravotníctva – vo väčšine prípadov navrhované zmeny predstavujú iba údržbu platnej legislatívy. Formulácie nad rámec takejto údržby sú nejednoznačné a potenciálne zneužiteľné. Navrhované zmeny sú nekoncepčné, väčšinu z nich zrejme iniciovali pripomienky zo sektora, ktoré však neboli pred zapracovaním kriticky zhodnotené.

štvrtok, 26. júl 2007, 11:55

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrhy noviel piatich právnych predpisov. V zákone o poskytovateľoch navrhuje zastaviť transformáciu nemocníc, v zákone o zdravotnej starostlivosti upravuje písomný informovaný súhlas a rajonizáciu, v nariadení o minimálnej sieti vymenúva 42 nemocníc, ktoré majú mať automatický nárok na zmluvy s poisťovňami. Novela zákona o rozsahu zasahuje najmä do procesu kategorizácie, novela poistného zákona upravuje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

utorok, 26. jún 2007, 12:48

Zmeny, ktoré priniesla poslanecká novela zákona o zdravotnej starostlivosti, označili predstavitelia Slovenskej lekárskej komory za nedomyslené. Podľa právnej úpravy platnej od nedele by totiž lekárska služba prvej pomoci (LSPP) mala byť každý deň v inej ambulancii a v súčasných pohotovostných ambulanciách by nesmeli slúžiť lekári z iných ambulancií.

štvrtok, 29. marec 2007, 14:00

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo v predbežnej informácii k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, opäť sa má definovať rajonizácia, no zároveň sa má zachovať slobodná voľba lekára. Cieľom ministerstva je dosiahnuť, aby lekár nemohol odmietnuť pacienta, ktorý má trvalé bydlisko v jeho rajóne. Rajonizácia sa má týkať praktických lekárov pre deti i dospelých, gynekológov a zubárov.

štvrtok, 13. apríl 2006, 11:18

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zaslal Generálnej prokuratúre SR štyri návrhy na trestné stíhanie v súvislosti s porušením zákona o zdravotnej starostlivosti. Vo všetkých prípadoch úrad konal na základe podnetu príbuzných. Tri z nich sa skončili úmrtím pacienta.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia