Značka: zdravotné poisťovne

utorok, 22. august 2006, 12:00

Reforma zdravotníctva zaviedla niekoľko mechanizmov ochrany pacienta. Jedným z  nich je vytvorenie Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou s  kompetenciou ochrancu práv pacientov.

streda, 19. júl 2006, 12:49

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rozhodol o uložení sankcií zdravotnej poisťovni Union, ktoré pozostávajú z opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty vo výške 3 000 000 Sk. Sankcie sú dôsledkom zistených nedostatkov, medzi ktoré patrí napríklad nepresný a zavádzajúci marketing, podmieňovanie výhod zdravotného poistenia uzatvorením komerčného poistenia či nedoloženie dokladov, ktoré úrad žiadal v rámci výkonu dohľadu.

utorok, 18. júl 2006, 11:34

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal správne konania voči zdravotným poisťovniam Apollo a Sideria. Dôvodom je nesplnenie (resp. omeškanie) oznamovacej povinnosti v zákonom stanovenej lehote za 1. polrok 2006.

štvrtok, 13. júl 2006, 9:47

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal tlačovú správu, v ktorej reaguje na prebiehajúcu reklamnú kampaň zdravotných poisťovní. Pripomína, že zdravotná poisťovňa nesmie pri propagácii svojej činnosti poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti a ponúkať výhody, ktoré nevie zaručiť.

utorok, 11. júl 2006, 0:00

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyzval v júni zdravotné poisťovne, aby mu oznámili prijaté prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne. Zo zaslaných oznámení úrad konštatoval, že od 1. októbra 2005 do 25. júna 2006 bolo v  siedmich zdravotných poisťovniach prijatých spolu 238 042 prihlášok na zmenu.

štvrtok, 06. júl 2006, 0:00
Pomoc pri príprave programového vyhlásenia vlády ponúklo ministerstvu zdravotníctva Združenie zdravotných poisťovní SR. Ako uvádza prezident združenia Igor Dorčák a výkonný riaditeľ Eduard Kováč, "združenie verí, že ministerstvo zdravotníctva využije nedávno dosiahnutý konsenzus zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov na základných zásadách zdravotnej politiky, obsiahnutý v Deklarácii zdravotníckeho sektora."
utorok, 04. júl 2006, 0:00

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zamietol rozklad žiadateľov o vykonávanie zdravotného poistenia pre Vivia, zdravotná poisťovňa a potvrdil tak predchádzajúce rozhodnutie o zamietnutí ich žiadosti. Konanie vo veci vydania povolenia Národnej zdravotnej poisťovni úrad zastavil pre zistené nedostatky v žiadosti a vyzval žiadateľa na ich odstránenie.

piatok, 30. jún 2006, 18:00

Zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotníckych služieb a pacientov podpísali 30. júna 2006 v Košiciach deklaráciu zdravotníckeho sektoru ako výraz konsenzu pri ďalšom budovaní zdravotníckeho systému a tvorbe zdravotnej politiky v Slovenskej republike. Deklarácia zdravotníckeho sektora vychádza zo Základných rámcov zdravotnej politiky pre roky 2006-2010.

piatok, 30. jún 2006, 0:00

Od začiatku budúceho roka sa zlúčia zdravotné poisťovne Dôvera a Sidaria do jednej, ktorá bude niesť meno Dôvera. Jej podiel na trhu bude približne 15 %, pričom podľa riaditeľa oboch poisťovní Patrika Mozolu je cieľom dosiahnuť až 30-percentný podiel na trhu verejného zdravotného poistenia.

piatok, 05. máj 2006, 17:53

V súvislosti s medializovanými prípadmi podozrivého náboru poistencov pre zdravotné poisťovne zareagoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa úradu zdravotná poisťovňa uzavretím zmluvy s dílermi či správcovskými spoločnosťami na získavanie klientov berie na seba plnú zodpovednosť za dodržanie zákona.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia