Značka: zdravotné poisťovne

pondelok, 18. máj 2009, 13:47

Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú koncom apríla schválili poslanci NR SR. Novela okrem iného zavádza zákaz exekúcií nemocníc, povinnosť všeobecných lekárov uzatvoriť zmluvu so zdravotnými poisťovňami či generálny pardon na penále vyrubené Sociálnou poisťovňou.

streda, 13. máj 2009, 3:36

Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sú podnikateľmi a zdravotné poistenie vykonávajú ako podnikateľskú činnosť. Autor svoju argumentáciu opiera o výklad jednotlivých noriem Ústavy SR, slovenských zákonov, smerníc Európskeho spoločenstva a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Jedna z najlepšie hodnotených záverečných prác programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

streda, 29. apríl 2009, 21:58

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá novelizuje viacero ďalších zdravotníckych zákonov ako i zákon o sociálnom poistení či zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Medzi schválenými zmenami je napr. povinnosť všeobecných lekárov uzatvoriť zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ochrana štátnych nemocníc pred exekúciami, povinnosť previesť kmeň likvidovanej poisťovne výlučne na štátnu poisťovňu či právo Sociálnej poisťovne odpustiť penále.

štvrtok, 23. apríl 2009, 12:24

Zdravotná poisťovňa Dôvera zverejní aj tento rok výsledky hodnotenia zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. K rebríčku nemocníc pribudne rebríček kúpeľov a zoznam top lekárov, ktorí robia najviac prevencie a ich pacienti sú s nimi spokojní. Metodiku hodnotenia poisťovňa priebežne vylepšuje v spolupráci s odborníkmi aj zástupcami poskytovateľov.

streda, 08. apríl 2009, 23:18

Hotovosť na účte Všeobecnej zdravotnej poisťovne (3,5 mil. eur) nepokrýva ani jej jednodňové výdavky (5,5 mil. eur). Ukazuje sa, že VšZP pod politickým tlakom výrazne precenila svoje finančné možnosti. Zanedbala pravidlá zodpovedného hospodárenia a nevenovala dostatočnú pozornosť strategickému nákupu zdravotnej starostlivosti.

pondelok, 06. apríl 2009, 22:17 a

Keď bol po voľbách Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou de facto zbavený svojej nezávislosti, bolo len otázkou času, kým začne okato „plniť politické zadanie“. Minulý týždeň to pocítila zdravotná poisťovňa Dôvera.

Článok bol publikovaný v časopise .týždeň č. 15/2009.

štvrtok, 02. apríl 2009, 21:59

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložil zdravotnej poisťovni Dôvera pokutu 166 tisíc eur a nariadil jej vypracovať ozdravný plán. Sankciu najväčšej súkromnej poisťovni udelil preto, že mu Dôvera nepredložila všetky dokumenty potvrdzujúce jej platobnú schopnosť za mesiace január a február 2009. Poisťovňa argumentuje, že pri predkladaní výkazov postupovala presne podľa usmernení úradu pre dohľad a jeho rozhodnutie považuje za nepochopiteľné a šikanózne.

štvrtok, 26. marec 2009, 12:32

Zdravotné poisťovne vyčíslili výšku svojich príjmov za mesiac január 2009 (k 31. 1. 2009) celkom v sume 257 732 395 €. Oproti príjmom rovnakého obdobia v roku 2008 je to menej o 2 527 245 €. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

štvrtok, 19. marec 2009, 23:00

Svetová hospodárska kríza môže pripraviť slovenské zdravotníctvo až o vyše 10 miliárd korún (345 mil. euro). Analytici HPI na to upozorňujú v publikácii Slovenské zdravotníctvo 2009: Dopady krízy. Navrhujú konkrétne opatrenia, aby minimalizovali negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora.

streda, 18. marec 2009, 12:00

Autori publikácie upozorňujú na dopady, ktoré bude mať svetová hospodárska kríza na slovenské zdravotníctvo. Navrhujú konkrétne opatrenia, ktoré umožnia minimalizovať negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora. (zhrnutie)

Autori: T. Szalay, K. Morvay, P. Pažitný, A. Szalayová, I. Morvayová

vydal Health Policy Institute, marec 2009, 94 strán

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia