nedeľa, 09. november 2008, 8:00

Práca sleduje spotreby liekov z dvoch pohľadov. Prvý pohľad sleduje celý farmaceutický trh, vrátane nemocničných a voľnopredajných liekov, čo je zaujímavé hlavne pre výrobcov liekov. Z týchto dát je zrejmé, že nárast trhu v roku 2007 bol výrazný na úrovni dvojciferného nárastu vo výške 15 %. Druhým je pohľad platiteľov, čo sú hlavne zdravotné poisťovne, ale za posledné roky čoraz viac aj pacienti. Na základe týchto dát môžeme naopak hovoriť o takmer nulovom náraste trhu.

Jedna z najlepšie hodnotených záverečných prác programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

nedeľa, 03. august 2008, 10:00

Cieľom práce je poukázať na medicínsku neopodstatnenosť a ekonomickú neefektívnosť novozavedenej preventívnej prehliadky, a to vyšetrenia na prítomnosť Helicobacter pylori dychovým testom u 19- a 20-ročných ľudí. Súčasťou práce je navrhnutie racionálnejších alternatív využitia finančných zdrojov v oblasti prevencie, ktoré sa opierajú o medicínsky overiteľné a štatisticky podložiteľné fakty.

Víťazná záverečná práca programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

pondelok, 07. júl 2008, 17:00

Dňa 26. 6. 2008 sa v Piešťanoch konal Deň otvorených dverí. Toto podujatie bolo súčasťou posledného modulu desaťmodulového vzdelávacieho programu MANAŽÉR pripravovaného akadémiou HMA. Deň bol venovaný prezentáciám záverečných prác študentov tohto programu.

pondelok, 07. júl 2008, 12:00

Autor prináša analýzu regulácie fyzickej dostupnosti v Slovenskej republike a mapuje nástroje na reguláciu dostupnosti v prípade jednotlivých foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pri každej forme poskytovania zdravotnej starostlivosti práca poukazuje na základné nedostatky a problémy, ktoré robia reguláciu dostupnosti nejasnou, nepresnou, komplikovaniu, duplicitnou alebo zbytočnou.

pondelok, 05. máj 2008, 12:14

Health Management Academy (www.hma.sk) vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí! Príďte sa pozrieť na prezentácie záverečných prác účastníkov programu MANAŽÉR. Program MANAŽÉR je určený pre stredný a vyšší manažment v sektore zdravotníctva. Zahŕňa súbor modulov, ktoré im poskytnú moderné znalosti o fungovaní systému zdravotníctva, najmä jeho ekonomických súvislostí, a tiež zdokonalenie manažérskych zručností účelovo zameraných na sektor zdravotníctva.

pondelok, 10. december 2007, 10:00

Na Health Management Academy sa v novembri uskutočnil druhý modul vzdelávania pre manažérov zdravotníctve. Témou modulu bola etika v zdravotníctve. V rámci večerného programu mali účastníci možnosť sa zapojiť do diskusie na tému „Etické rozhodnutia v zdravotníctve“. Tri okruhy diskusie vychádzali z reálnych prípadov: predaj obličky cez inzerát, eutanázia Terri Schiavo a nebohé siamské dvojičky Marek a Miško.

štvrtok, 25. október 2007, 10:00

Spoločnosť Health Management Academy úspešne odštartovala prvý ročník vzdelávania pre lekárov a pre manažérov v zdravotníctve. Cieľom vzdelávania je vyplniť medzeru medzi pripravenosťou účastníkov pôsobiacich v systéme slovenského zdravotníctva a praktickými potrebami jeho fungovania. Projekt podporilo Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky a spoločnosti GlaxoSmithKline, Pfizer a Anasoft.

štvrtok, 30. august 2007, 10:25

Zdravotníctvo je charakteristické premysleným systémom medicínskeho vzdelávania, avšak nemedicínske vzdelávanie je podcenené. Cieľom projektu Health Management Academy je preto doplniť chýbajúce možnosti vzdelávania nemedicínskeho charakteru, keďže systém zdravotníctva okrem hlavnej medicínskej funkcie pôsobí ako zložitý mechanizmus ekonomických, organizačných, právnych a ľudských vzťahov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia