Angelika Szalayová

pondelok, 29. marec 2010, 1:33

Napriek deklaráciám vlády o dosiahnutí cieľa v podobe zníženia spoluúčasti v zdravotníctve, najmä doplatkov na lieky hradených z  verejného zdravotného poistenia, oficiálne dáta ukazujú na opak.

štvrtok, 19. november 2009, 3:00

Od 1. 11. 2009 vstúpila do platnosti novela vyhlášky, ktorá upravuje postup určenia úhrady pri kategorizácii liekov. Najzásadnejším dôsledkom jej znenia je zvýšenie podielu spoluúčasti na liekoch viac ako 3-násobne: z 13 na 44 %! Pri neexistencii maximálneho limitu na spoluúčasť to môže mať katastrofické finančné dopady pre chronických pacientov.

štvrtok, 12. marec 2009, 18:36 a

Prvého apríla 2009 nadobúda účinnosť novela zákona o rozsahu hradenej starostlivosti (č. 577/2004 Z.z.). Prináša dve zmeny, na ktoré chceme poukázať:

  1. Rozsah hradenej starostlivosti sa novelou zákona rozširuje o plošnú kolonoskopiu
  2. Ruší sa referencovanie cien liekov, ktoré sú na trhu v menej ako 6 krajinách EÚ
štvrtok, 12. marec 2009, 13:41

Ako jedno z protikrízových opatrení Health Policy Institute navrhuje nerušiť degresívnu obchodnú prirážku v nemocniciach. V čase krízy, keď budú zdravotným poisťovniam chýbať zdroje na navyšovanie platieb nemocniciam, by táto zmena mohla mať pre niektoré nemocnice likvidačné dôsledky. Nemocnice zaplatia distribútorom za tie isté lieky o cca 6 až 9 miliónov eur ročne viac.

nedeľa, 08. február 2009, 15:19

Od 1. januára 2009 sa zavádza pravidelné povinné očkovanie detí proti pneumokokovým ochoreniam konjugovanou očkovacou látkou. Toto očkovanie bude plne hradené zdravotnou pisťovňou. Doteraz boli očkované proti pneumokokom len rizikové osoby s niektorými chronickými ochoreniami (bez ohľadu na vek) a ľudia starší ako 65 rokov. Dodatočné náklady presiahnu 10 mil. EUR. Otázka znie, či by sa tieto zdroje lepšie nevyužili inde v zdravotníctve.

nedeľa, 09. november 2008, 12:00

Ako regulovať ceny liekov – Prečo na Slovensku platíme veľa za lieky – Konečne cenová regulácia – Databáza cien liekov v EÚ – Cenová regulácia a kategorizácia liekov – Vhodný čas na výmenu?

piatok, 05. september 2008, 16:00

Metodika ratingu vysvetľuje oblasti hodnotenia, definuje hodnotené parametre a kritériá, uvádza odkaz na zdrojové údaje a spôsob získavania údajov.

piatok, 05. september 2008, 15:00

HPI v marci 2008 oslovilo všetky zdravotné poisťovne s návrhom na spoluprácu pri Ratingu zdravotných poisťovní 2008. Napriek niekoľkým spoločným stretnutiam a počiatočnému záujmu poisťovní nedošlo k spoločnej dohode o spolupráci a poskytnutí údajov najmä z dôvodu odmietnutia Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá nepovažovala hodnotenie kvality výkonu verejného zdravotného poistenia za potrebné, a Spoločnou zdravotnou poisťovňou, ktorá si na zaoberanie sa touto problematikou nevedela nájsť čas a kapacitu.

pondelok, 07. júl 2008, 11:00

Dávame na lieky na Slovensku veľa alebo málo? Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Pri porovnaní, koľko peňazí na obyvateľa dáva Slovensko na lieky, patríme „na chvost“ v EÚ25... Tento argument radi uvádzajú všetci, ktorých zisky závisia od predaja liekov (farmaceutické firmy, distribútori a lekárnici) alebo niekedy aj tí, ktorí by mali liekovú politiku strážiť a regulovať a priveľmi sa im to nedarí. Keď sa však pozrieme, kto je v tomto rebríčku pred nami a okolo nás, situácia nevyzerá až tak dramaticky.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň č. 25/2008.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia