Angelika Szalayová

piatok, 19. január 2007, 14:00 a

Zavedenie druhej sadzby DPH na lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky bolo nevhodným nástrojom na zníženie cien týchto tovarov. Navyše jeho realizácia spôsobuje ďalšie problémy. Ak bolo cieľom vlády znížiť doplatky na lieky a zdra­votnícke pomôcky, pri nezmenenej DPH mohla presmerovať príjmy z DPH do zdravotníctva (cez platbu štátu za poistencov štátu) a následne znížiť doplatky v kategorizácii liekov. Článok vyšiel v časopise .týždeň č. 03/2007.

pondelok, 25. september 2006, 12:00

Do HPI sme dostali do redakcie IntoBalance reakciu od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorú nám preposlalo tlačové oddelenie MZ SR, na článok Netransparentný návrh kategorizácie k 1. 10. 2006 uverejnený v IntoBalance 8/2006. Väčšina tejto reakcie je zverejnená aj na webstránke ministerstva.

utorok, 22. august 2006, 13:00

programovom vyhlásení novej vlády sa uvádza, že „v oblasti nepriamych daní vláda navrhne zavedenie zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na niektoré tovary a služby, pričom okruh týchto tovarov a služieb sa bude podľa vývoja verejných financií rozširovať.“ Aj keď ide o nekonkrétne vyjadrenie, minister zdravotníctva aj premiér niekoľkokrát verejne vyhlásili, že medzi tieto tovary by mali patriť aj lieky a v návrhoch zaznela sadzba DPH 5 %.

utorok, 22. august 2006, 11:00

V rozpore so zákonom sa v návrhu kategorizácie zverejnenom na internetovej stránke MZ SR objavilo 5 liekov, ktoré neprešli regulérnym legislatívnym konaním a 50 liekov má inú cenu než bola zverejnená na internetovej stránke MZ SR, pričom podanie cenového návrhu predstavuje jediný spôsob ako zmeniť maximálnu cenu lieku v kategorizácii.

streda, 26. apríl 2006, 11:00

Vo väčšine pripomienok a návrhov k liekovej politike od O. Sukeľa (viď Marže a regulácia cien, IntoBalance 4/2006) sa názor Health Policy Institute nelíši.

sobota, 18. február 2006, 17:00

Analýza porovnáva ceny a úhrady stovky najnákladnejších ATC skupín liečiv na Slovensku a v Českej republike.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia