Angelika Szalayová

piatok, 09. máj 2008, 14:00

Ministerstvo zdravotníctva deklaruje, že v minulom roku na liekoch ušetrilo 4,14 mld. Sk. 2,84 mld. Sk z tejto sumy spôsobilo zníženie DPH na lieky. V skutočnosti tak nedošlo k úspore, lieky len boli zaplatené z iných verejných zdrojov – deficitom v štátnom rozpočte.

piatok, 09. máj 2008, 13:00

Na webstránke ministerstva zdravotníctva bola do pripomienkového konania predložená Koncepcia štandardných diagnostických a liečebných postupov. Ide o dobre napísaný materiál. Samozrejme bude závisieť, do akej miery sa uvedená metodika v detailoch premietne do tvorby protokolov a akú budú mať výslednú kvalitu. Častým problémom protokolov je totiž chýbanie jednoznačných diagnostických a terapeutických algoritmov, podľa ktorých sa môžu poskytovatelia orientovať.

streda, 05. marec 2008, 12:00

Systém zdravotnej starostlivosti v Holandsku prešiel v posledných rokoch výraznými zmenami, ktoré smerovali k zníženiu vplyvu štátu na zdravotníctvo. Úloha štátu sa z nákupcu a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zmenila na regulátora, ktorý stanovuje základné pravidlá a dohliada na ich dodržiavanie. Najvýznamnejšou zmenou bolo prijatie Zákona o zdravotnom poistení, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2006 a ktorý zjednotil základné zdravotné poistenie z pôvodného kombinovaného štátneho a súkromného zdravotného poistenia na jednotný čisto súkromný systém.

pondelok, 10. december 2007, 9:00

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky na lieky sa plánovalo na Slovensku už viacero rokov, ale doteraz sa tento krok nevykonal. Degresívna obchodná prirážka zavádza spravodlivejšie ohodnotenie výkonov distribútorov a lekární a mení motivácie pre preferenciu drahých liekov.

utorok, 18. september 2007, 17:00 , a

Na základe hodnotenia v sledovaných kategóriách dostali poisťovne nasledovný rating:

  • Zdravotné poisťovne s ratingom „A“, kam patria Union ZP a Dôvera ZP
  • Zdravotné poisťovne s ratingom „B“, kam patria Apollo ZP a Európska ZP
  • Zdravotné poisťovne s ratingom „D“, kam patria VšZP a SZP
utorok, 18. september 2007, 15:00

Na stretnutí ministra zdravotníctva so zástupcami farmaceutického priemyslu, distribútorov a lekární 6. septembra 2007 organizovaným Asociáciou distribútorov liekov prezentovalo ministerstvo niekoľko návrhov na zmeny v procese kategorizácie liekov.

štvrtok, 30. august 2007, 17:00
Populárny mýtus tvrdí, že „najlacnejšou liečbou je prevencia“, pretože náklady na jedno preventívne vyšetrenie alebo zákrok sú spravidla nižšie než liečba jedného vzniknutého ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje v novele zákona o rozsahu (č. 577/2004 Z. z.) zaradenie troch nových preventívnych výkonov do úhrady zo zdravotného poistenia. Návrh nie je podložený zdôvodnením a ani analýzou prínosov a nákladov.
streda, 27. jún 2007, 8:00

Prostriedky verejného zdravotného poistenia nie sú využívané dostatočne efektívne. Časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti je s požehnaním regulátora predražená a zdravotné poisťovne sú povinné ju za túto cenu uhradiť. Takto minuté zdroje nemôžu byť potom použité v prospech poistencov či na zlepšenie finančného ocenenia ostatných poskytovateľov. V dôslednej regulácii cien liekov je priestor na úsporu stoviek miliónov korún.

piatok, 01. jún 2007, 4:00

V aprílovom vydaní newslettera sme upozornili na viacnásobné porušenie zákona zo strany ministerstva zdravotníctva pri kategorizácii liečiv (článok Aprílová kategorizácia v rozpore so zákonom). Okrem nerešpektovania referenčného systému neboli v Zozname liekov uvedené lieky bez doplatkov v tých skupinách liečiv, v ktorých to zákon výslovne predpokladá. Problémy s aprílovou kategorizáciou pokračujú.

pondelok, 30. apríl 2007, 16:00

V novej kategorizácii sú s rôznou úhradou zaradené aj lieky s totožnou účinnou látkou, cestou podania, liekovou formou, dávkovaním, obsahom účinnej látky a dokonca aj počtom dávok v jednom balení, a to na základe neznámych kritérií. Rozhodnutiam kategorizačnej komisie tak chýbajú transparentné a všetkým vopred známe pravidlá.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia