sobota, 28. január 2012, 16:00 a

Nárast výnosov zdravotných poisťovní sa stráca v hmle. Náklady na rast miezd lekárov a sestier sú však čoraz jasnejšie. Podľa HPI bude nárast výnosov zdravotných poisťovní oproti roku 2011 len 5 miliónov eur. Náklady na rast miezd však dosiahnu až 90 mil. €.

utorok, 20. december 2011, 1:46

Článok analyzuje financovanie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast na Slovensku. Približuje sadzby a podmienky ich prerozdelenia pre lekárov u nás, ale aj v susedných krajinách V4 a analyzuje spôsob súčasného typu financovania z pohľadu motivácie a efektivity lekárov poskytovať zdravotnú starostlivosť.

pondelok, 19. december 2011, 9:33 a

Niekoľko poznámok k novej farmaceutickej legislatíve

Je dobré, keď sú zákony jasné. Každý vie, čo môže a čo nie. Od začiatku decembra 2011 nadobudli účinnosť nové zákony regulujúce farmaceutický priemysel a ich vzťah k zdravotníckym pracovníkom. Ešte predtým, ako zákony nenadobudli účinnosť, bolo z debát a diskusií o ich obsahu zrejmé, že viaceré ustanovenia týchto zákonov požiadavku jasnej formulácie pravidiel nespĺňajú.

utorok, 15. november 2011, 23:00

Maďarský ekonóm profesor Péter Mihályi popisuje v článku z roku 2003 pokus o reformu maďarského zdravotného systému. S neefektívnym monopolom štátnej zdravotnej poisťovne kontrastoval koncept riadenej starostlivosti. Prevzatie zodpovednosti za časť nákladov a motivácia dosahovať úspory boli výraznou inováciou z pohľadu celej strednej Európy...

pondelok, 14. november 2011, 23:55

Podľa lekárov sú úplatky v podobe vecných darov rozšírenejšie než podľa pacientov. Obe skupiny sa však zhodnú, že najviac sa upláca peniazmi. Aj takéto postrehy priniesli výsledky prieskumu názorov lekárov a pacientov na korupciu v zdravotníctve, ktorý pre svoju diplomovú prácu uskutočnil Roman Mužik. Pri 258 respondentoch (57 lekárov, 201 pacientov) je potrebné interpretovať akékoľvek závery veľmi opatrne.

pondelok, 07. november 2011, 19:30

Hoci k 1. 1. 2012 zmení poisťovňu 157 331 poistencov (takmer dvojnásobok ako v roku 2010), dôvody nízkeho záujmu ľudí o prepoistenie pretrvávajú: chýbajú produkty, ktorými by sa zdravotné poisťovne od seba vzájomne odlišovali, chýbajú nové impulzy v podobe nových zdravotných poisťovní a stále platia regulácie ovplyvňujúce vedenie kampaní.

piatok, 07. október 2011, 16:54

Sociálne zdravotné poistenie vo Švajčiarsku je povinné a  solidárne, pričom každý má slobodnú voľbu pri výbere zdravotnej poisťovne.  K 30. 9. 2011 malo vo Švajčiarsku povolenie poskytovať sociálne zdravotné poistenie spolu 75 poisťovní.

piatok, 07. október 2011, 11:43

V tomto článku uverejňujeme časť výsledkov z  diplomovej práce, ktorá sa zaoberala korupciou v zdravotníctve so zameraním sa na odlišnosti vnímania korupcie lekármi a pacientmi a  odlišnosti vnímania korupcie v rámci východného a západného Slovenska. Jej autorom je Roman Mužik, absolvent Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Verejná politika.

štvrtok, 06. október 2011, 11:22

Niektoré vyhlásenia lekárnikov vyvolávajú dojem, že lekárenstvo sa nachádza vo vážnej kríze, je ohrozené zdravie ľudí a lekárnici čelia zániku svojej profesie. Situácia v lekárnictve je, podobne ako v celom zdravotníctve, samozrejme vážna, problém však spočíva v nepočúvaní hlasu lekárnikov/lekárov zo strany „zákonodarcov“ pri tvorbe legislatívnych návrhov. Naopak, problém spočíva v správnom pochopení a prijatí výziev, ktoré spoločnosť a moderný svet pred lekárnikov kladie.

piatok, 15. júl 2011, 20:28

Cieľom tejto štúdie je zanalyzovať súčasnú situáciu a poukázať na stav zdravotného systému Maďarska. Venuje sa základným poznatkom o vývoji tohto systému po roku 1989. Predstavuje hlavné problémy maďarského zdravotníctva a porovnáva jeho základné ukazovatele s ostatnými krajinami V4. V záverečnej časti sa venuje reformným plánom súčasnej maďarskej vlády, ktoré boli prijaté pod názvom „Plán Semmelweis“.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia