Tlačové správy

streda, 19. október 2011, 8:00

Health Policy Institute považuje za dôležité dokončiť tri rozbehnuté projekty v rezorte zdravotníctva – transformáciu nemocníc, zmenu prerozdelenia poistného medzi zdravotnými poisťovňami (PCG) a  zavedenie platby za diagnózu pre nemocnice (DRG).

utorok, 05. október 2010, 16:00

Nová vláda sa síce svojím programovým vyhlásením v zdravotníctve prihlásila k reforme zdravotníctva Rudolfa Zajaca z rokov 2002 – 2006, ale nedokázala prekročiť obavu zo súkromného vlastníctva v zdravotníctve.

štvrtok, 24. jún 2010, 13:05

Health Policy Institute (HPI) víta dohodu pravicových strán na programových tézach budúcej vlády. V oblasti zdravotníctva sa tieto tézy v mnohom prekrývajú s odporúčaniami HPI pre zdravotnú politiku ako aj s navrhovaným ideálnym „programovým vyhlásením reformnej vlády.“

streda, 19. máj 2010, 11:49

Analytici zdravotníckeho think tanku Health Policy Institute (HPI) hodnotili zdravotnú politiku končiaceho sa volebného obdobia. Podľa riaditeľa HPI Petra Pažitného boli uplynulé štyri roky v slovenskom zdravotníctve premárneným obdobím.

piatok, 26. február 2010, 19:31

Doplatky pacientov na lieky, hradené z verejného zdravotného poistenia, sa od roku 2005 zvýšili o 51 %. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

streda, 02. december 2009, 3:35

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci považujeme za formu mäkkého rozpočtového obmedzenia. Štátnym nemocniciam síce umožní krátkodobé nadýchnutie, avšak nie sú vytvorené žiadne systémové opatrenia, aby sa zadlžovanie nezvyšovalo.

piatok, 20. november 2009, 23:05

Health Policy Institute dlhodobo poukazuje na negatívne dopady zdravotníckej legislatívy prijímanej Ficovou vládou, ktorá poškodzuje podnikateľské prostredie a je namierená proti súkromným investorom v zdravotníctve. HPI preto víta stanovisko Európskej komisie a súhlasí so všetkými závermi EK, ktoré sa týkajú nesúladu slovenskej legislatívy so Zmluvou o EÚ v otázkach zákazu zisku, limitu prevádzkových nákladov a bezodplatnosti každého prevodu poistného kmeňa.

pondelok, 17. august 2009, 6:14

Zlúčením Apolla a Dôvery vznikne finančne robustná zdravotná poisťovňa s priestorom na úsporu prevádzkových nákladov, efektívnejší nákup zdravotnej starostlivosti a väčšiu pridanú hodnotu pre poistencov. Health Policy Institute predpokladá, že proces zlučovania Dôvery s Apollom neprinesie praktické problémy pre poistencov. Pôjde o technickú operáciu, pričom Penta už má skúsenosti so zlučovaním Dôvery so Sideriou.

pondelok, 13. júl 2009, 9:47

Health Policy Institute považuje zlúčenie VšZP a SZP za logický krok v čase hospodárskej krízy. Zlúčenie štátnych poisťovní ako jedno z protikrízových opatrení sme popísali už v publikácií Dopady krízy v marci 2009. Scenár zlúčenia VšZP a SZP bol zrejme urýchlený zmenou prerozdeľovacieho mechanizmu z 85,5 % na 95,0 % poistného od januára 2009, ktorý spôsobil čistý odliv 15 mil. EUR zo SZP do VšZP.

pondelok, 29. jún 2009, 15:00

Návrh poslanca J. Valockého na zmeny v lekárskej službe prvej pomoci považuje Health Policy Institute za neprijateľný z troch dôvodov:

  1. návrh obchádza pripomienkové konanie a neumožňuje tak diskusiu odbornej ani laickej verejnosti k rušeniu pohotovosti
  2. návrh plošne ruší nepretržitú dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  3. návrh zabezpečuje bezrizikové podnikanie centrálne vybraným firmám, pre ktoré budú všeobecní lekári povinne slúžiť na základe rozpisu samosprávneho kraja
pondelok, 08. december 2008, 14:39

Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou tvrdí, že si ZP Dôvera znížením svojho základného imania privlastnila peniaze občanov, ktoré mali byť učené na platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Podľa definície, základné imanie tvorí úhrn zdrojov vložených do podniku jeho vlastníkmi. V prípade ZP Dôvera podľa HPI ide o zdroje akcionárov, nie o verejné zdroje, ktoré sa používajú na financovanie zdravotnej starostlivosti.

nedeľa, 09. november 2008, 15:00

K 30. 6. 2008 dosahoval dlh v štátnych zdravotníckych zariadeniach 5,9 mld. Sk (€196 mil.). Ministerstvo zdravotníctva predložilo v októbri návrh troch spôsobov oddlženia zdravotníctva, nevylučuje ani ich kombináciu:

  • návratná finančná výpomoc
  • vytvorenie agentúry pre riadenie dlhu MZ (alias Veriteľ II)
  • dotácia zo štátneho rozpočtu

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia