Značka: zdravotné poistenie

utorok, 24. apríl 2007, 19:43

Za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia už nebudú poistenci platiť poplatok 100 Sk. Ministerstvo zdravotníctva vydalo 19. apríla 2007 vyhlášku, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 548/2005 Z. z. o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia. Nová vyhláška nadobudne účinnosť 1. mája 2007.

štvrtok, 29. marec 2007, 11:00

Finančne náročnú zdravotnú starostlivosť navrhuje ministerstvo zdravotníctva zadefinovať ako starostlivosť, ktorej náklady presahujú 50-násobok priemerných nákladov na poistenca (v roku 2005 bol uvedený 50-násobok priemerných nákladov približne 730 000 Sk). Časť týchto nákladov sa má stať predmetom solidarity medzi zdravotnými poisťovňami. Aké dopady by to malo?

utorok, 20. marec 2007, 15:57

Podnikateľská aliancia Slovenska vníma snahy ministerstva zdravotníctva o prepoistenie poistencov štátu a zabránenie tvorby a distribúcie zisku akcionárom zdravotných poisťovní ako škodlivé pre poistencov i pre podnikateľské prostredie na Slovensku. "Navrhované opatrenia nie sú v súlade s cieľom, aby sa v zdravotníctve nakladalo s finančnými prostriedkami efektívne," zdôraznila aliancia. Práve zvýšenie efektívnosti je podľa nej nevyhnutným predpokladom na dokončenie reformy v zdravotníctve, ktorá bude viesť k vyššej kvalite poskytovaných služieb pre občanov.

utorok, 20. marec 2007, 10:45

Na pondelňajšom Slovenskom ekonomickom fóre diskutovala zdravotnícka a ekonomická odborná verejnosť o pripravovaných zmenách v systéme zdravotného poistenia. Ako upozornil Viliam Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, pokiaľ poisťovne nebudú môcť dosahovať zisk, budú sa snažiť generovať obrat, aby využili zdroje zo 4 % z poistného na vlastnú správu. Podľa Páleníka sa nebude klásť dôraz na prevenciu a pred lacnejšou a pre pacienta pohodlnejšou jednodňovou chirurgiou sa bude uprednostňovať dlhá hospitalizácia.

nedeľa, 25. február 2007, 12:00 a

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení prináša zmeny v štyroch oblastiach. V prvom rade obmedzuje slobodnú voľbu vybraných skupín poistencov, upravuje detaily ročného zúčtovania, rozširuje parametre prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami a v neposlednom rade zavádza neštandardný príspevok štátu na finančne náročnú zdravotnú starostlivosť. Analýza sa venuje trom z týchto štyroch zmien.

pondelok, 19. február 2007, 20:35

Ministerstvo zdravotníctva navrhlo novelou zákona o zdravotnom poistení obmedziť slobodný výber zdravotnej poisťovne. Štátni zamestnanci, deti, študenti, dôchodcovia či nezamestnaní majú byť podľa návrhu od 1. januára 2008 povinne poistení v jednej z dvoch štátnych poisťovní. Nesúhlas s týmto návrhom  môžete vyjadriť podpísaním hromadnej pripomienky adresovanej ministerstvu.

streda, 07. február 2007, 23:00
Pod názvom Kroky k rozvoju sa 7. februára 2007 uskutočnila v Bratislave konferencia Združenia zdravotných poisťovní SR, na ktorej boli predstavené Základné rámce zdravotnej politiky 2007-2010. Obsah nového vydania takejto publikácie zhrnul vo svojej prednáške Peter Pažitný z Health Policy Institute (formát PDF).
piatok, 26. január 2007, 10:34

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič dnes pred novinármi predstavil svoj návrh, aby väčšina poistencov štátu bola povinne poistená v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Týka sa to najmä detí a dôchodcov, ministerstvo upustilo od zámeru povinne poistiť v štátnej poisťovni ženy na materskej a nezamestnaných. "Verejné financie majú byť pod verejnou kontrolou," povedal Valentovič. Návrh musí prejsť najprv pripomienkovým konaním, vládou a až potom o ňom bude rokovať parlament.

utorok, 09. január 2007, 20:56

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sprístupnil službu, ktorá slúži na overovanie poistných vzťahov poistencov a na overovanie nových kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Služba je dostupná na adrese https://portal.udzs.sk.

pondelok, 25. december 2006, 14:00 a

Prečo sú návrhy, ktoré môžu zásadne zmeniť systém zdravotníctva, predkladané tak pokútne, narýchlo a aká je skutočná motivácia tých, ktorí riadia zdravotnú politiku? Čoraz naliehavejšie otázky. Zdravotná politika nie je tvorená transparentne na ministerstve zdravotníctva, ale zliepa sa tajne, po kúskoch, bez jasnej vízie na chodbách parlamentu. Kto o tom doposiaľ pochyboval, po minulotýždňovom rokovaní zdravotníckeho výboru parlamentu už nemôže.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia